AKTUALITĀTES LMS MUZEJA APAKŠSTRUKTŪRAS LMS PROJEKTI LMS VĒSTURE LMS STRUKTŪRA LMS KONGRESI LMS 19. KONGRESS LMS STATŪTI LMS BIEDRI KĀ KĻŪT PAR LMS BIEDRU? LMS BIEDRU RADOŠĀS KOPAS LMS DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS INTERNETA SAITES LMS KONTAKTI

Ziedo Latvijas Mākslinieku savienībai

LMS ATKĀRTOTAIS ĀRKĀRTAS KONGRESS

2018. GADA LMS ATKĀRTOTĀ ĀRKĀRTAS KONGRESA REZULTĀTI

 

Ievēlētā LMS valde:
Inguna Irbe
Diāna Laguna
Inga Brūvere
Bruno Strautiņš
Inita Reimandova
Tālivaldis Muzikants

LMS valdes priekšsēdētājs:
Igors Dobičins

LMS revīzijas komisija:
Inita Ēmane
Ilze Lībiete
Helga JaksoneBiedrības „Latvijas Mākslinieku savienība” 20. kongress

Cienītās dāmas, godātie kungi! Mākslinieki!

 

2014. gada 18. oktobrī, norisināsies biedrības „Latvijas Mākslinieku savienība” 20. kongress – ārkārtas kongress, ko sasauca 1/10 daļa LMS biedru.

Šāda situācija - ārkārtas kongresa sasaukšana, ir izveidojusies, jo pēc dažu biedru iniciatīvas tiesā tika iesniegta prasība, apstrīdot iepriekšējā LMS 19.kongresa sasaukšanas likumību, un tiesa šo prasību apmierināja. Šobrīd Augstākajā tiesā ir iesniegts pieteikums turpināt lietas izskatīšanu. Pašlaik pēc atsevišķu biedru iniciatīvas ir slēgts biedrības konts un biedrības darbība ir paralizēta. Šīs darbības mērķis, acīmredzot, ir panākt biedrības likvidāciju.

 

Kongresa norise ir satikšanās punkts, kad jāpārvērtē esošā situācija, un jāizvirza priekšlikumus biedrības turpmākās darbības un efektivitātes uzlabošanā.

Izvērtējot LMS darbību iepriekšējos gados (2011-2014), jāsecina, ka kopš 2011.gada šīs valdes ietvaros ir veikta nozīmīga LMS radošā un ekonomiskā reforma, kuras rezultātā tika pilnībā izmainīta LMS pārvalde.

Pie LMS iepriekšējā pārvaldīšanas modeļa radās situācija, ka biedrībai piederošais meitas uzņēmums SIA „Saimnieks MS” ekonomiski darbojās pilnīgi patstāvīgi, LMS valdei nebija iespējas kontrolēt tās ikdienā veiktos tēriņus, ienākumu gūšanas efektivitāti, rēķinu par saņemtajiem pakalpojumiem apmaksas disciplīnu, kā rezultātā apzināti vai neapzināti biedrība tika virzīta uz bankrotu. Bija izveidojies absurda situācija, ka LMS, kuras īpašumā atradās nozīmīgi nekustamie īpašumi, nebija pieejas pie to apkalpojošajiem bankas kontiem.

Īpašumus kopš 2011.gada 1.decembra pārvalda LMS, tādejādi tika mainīts saimnieciskais modelis, to veicināja tādi faktori kā rezerves fonda izsīkums un SIA “Saimnieks - MS” pasludinātā maksātnespēja, kā arī SIA “Saimnieks - MS” nenokārtotās parādsaistības par 2010. un 2011.gadu. Tā rezultātā norisinājās: 2012./2013.gadā siltumapgādes nepieslēgšana Zvārtavas pilī un 11.novembra krastmalā 35, pārvaldnieka maiņa Zvārtavas pilī, LMS biroja darbinieku maiņa, ārpakalpojumu sniedzēju maiņa: grāmatvedība, jurists un īpašumos strādājošo tehniskā personāla maiņa.

LR Kultūras ministrija 2012.gada nogalē sniedza finansējumu – pusi no nepieciešamās summas rēķina apmaksai AS „Rīgas Siltumam”, citi mēģinājumi lūgt atbalstu bija nesekmīgi vai ar piedāvājumu pirkt kolekciju, LMS piederošos rentablos nekustamos īpašumus, vai visā pilnībā LMS atbrīvot no jebkāda īpašumu sloga.

Turpmākās darbības stratēģijas izvēršanai tika pieņemts, ka visas LMS īpašumā esošās ēkas un muzeja krājums ir jāuztver kā vienots LMS muzeja komplekss, kas būtu jāiekļauj Nacionālajā muzeja krājumā.

LMS finansiālā stāvokļa stabilizēšana tika sabalansēta ar radošiem pasākumiem un iekļaušanos laikmetīgās norisēs. Radošās aktivitātes un šodienas prasībām atbilstošu īpašumu pārvaldīšana ir veicinājušas LMS prestiža nostiprināšanu arī citu radošo industriju vidē. Piesaistot gan kā pasākumu organizatorus, dalībniekus un nomniekus – aktīvu, daudzveidīgu jauniešu sabiedrību, tika radīts radošais kvartāls “Kombināts MĀKSLA” Gaujas ielā 1,3,5,9, Rīgā.

Paldies visiem, kuri atsaucās un piedalījās LMS organizētājās izstādēs, diskusijās, talkās, kā arī vērtīgu padomu sniegšanā. Protams, profesionālai īpašu pārvaldei un radošo pasākumu veikšanai ir nepieciešami kvalificēti profesionāli kadri, kurus šī brīža ekonomiskajā situācijā LMS nevar piesaistīt. Tāpēc vēl jo svarīgāk atcerēties, ka tas ir mākslinieku īpašums, kas pieder māksliniekiem un mākslinieki apsaimnieko tā kā tas viņiem ir iespējams.

Būtiska vērtība ir esošās LMS tehniskās bāzes un darbnīcas, kurās var radīt mākslas darbus paliekošos materiālos un kaut arī mākslas lauks ir mainīgs un nenoturīgs, šīs bāzes – stikla, grafikas, akmenstēlniecības, bronzas, ādaspastrāde, metālapstrāde ir jāsaglabā, lai LMS var veicināt biedru radošo darbību.

Mūsu pašapziņai jāapzinās, ka LMS krājums nodrošina īpašu vietu valsts kultūrtelpā, jo mums ir otra lielākā 20.gadsimta otrās puses kolekcija valstī. Mēs esam unikāla biedrība arī Baltijas mērogā, jo nevienai citai Baltijas mākslinieku savienībai tāda mēroga kolekcijas vairs nepieder. Mēs esam atraduši veidu kā kolekciju un īpašumus integrēt laikmetīgā mākslas procesā: gan ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu veidojot izstādes reģionos, gan izvietojot savos īpašumos LMS muzeja krājumus un ekspozīcijas.

Tādejādi biedrības pārvalde līdzinās biedrībām ārzemēs, kurām pieder īpašumi, kurus iesaistot laikmetīgās norisēs tiek iegūta peļņa, bet būtiska ir biedru pašapziņa un atbildība par saviem īpašumiem.

Vienlaicīgi ar LMS finansiālā stāvokļa stabilizēšanu trīs gadu laikā tika īstenoti 100 radošie pasākumi, kuru rezonanse sabiedriskā telpā veicināja LMS pozitīvo tēlu un mākslinieka prestiža nostiprināšanu.

LMS kolekcijas darbi iedveš pārliecību un ceļ mākslinieku pašapziņu un ļoti pastāvīga ceļa izvēli, kas rada spēku un nepieciešamību arī turpmāk realizēt laikmetīgu pārvaldi un iesaisti mākslas procesos.

 

Pasaules līdzsvars ir izjaukts, un jāatceras, ka kultūra nav izklaide, gan tās pārvaldes veidošana, gan radītā produkta vērtība sniedz nepieciešamo cilvēciskās apziņas esamību. Biedrības pastāvēšana vizuālās mākslas nozares pārstāvjiem var sniegt atbalstu gan mākslinieka gaitas uzsākot, gan realizējot daiļrades radošās aktivitātes, taāu būtiska ir biedru pašapziņa un atbildība par saviem īpašumiem, par savu radošo darbību un par savu prestižu publiskā telpā.

 

Uz tikšanos kongresā!

 

Igors Dobičins