AKTUALITĀTES KONKURSI SVEICAM 2018 2017 SĒRU VĒSTS ARHĪVS 2012-2018 RECENZIJAS UN INTERVIJAS IZNOMĀ Radošo personu atbalsta programma LMS PROJEKTI LMS VĒSTURE LMS STRUKTŪRA LMS APAKŠSTRUKTŪRAS LMS KONGRESI LMS STATŪTI LMS BIEDRI KĀ KĻŪT PAR LMS BIEDRU? LMS BIEDRU RADOŠĀS KOPAS LMS DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS INTERNETA SAITES LMS KONTAKTI

Ziedo Latvijas Mākslinieku savienībai

Pēteris Korsaks jubilejas fotoizstāžu "21.gadsimts. Latvieši" un "Pieturu zīmes" atklāšanā Latvijas Fotogrāfijas muzejā, 14.12.2007.

 

15.decembrī Latvijas Mākslinieku savienība sirsnīgi sveic jubilejā fotomākslas vēsturnieku, muzeja speciālistu un fotogrāfu Pēteri Korsaku!

 

Pēteris Korsaks pabeidzis Rīgas 5.tehnisko skolu kā elektrosakaru mehāniķis 1960.gadā un Olaines kīmiķu skolu ekstrūzijas mašīnu operatora specialitātē 1965.gadā. Mācījies Rīgas raj. Kultūras universitātē Žurnālistikas fakultātē 1972.gadā.

Pēteris Korsaks ir bijis izdevniecības un reklāmas sektora vadītājs Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā (1980-87) un fotoeksperts Latvijas institūtā (1999-2000).

Strādājis Latvijas Fotogrāfijas muzejā kā galvenais speciālists un daudzu izstāžu kurators. Latvijas Fotogrāfijas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas „Fotogrāfijas attīstība Latvijā. 1839. – 1940.” autors.

Latvijas Mākslinieku savienības biedrs no 2003.gada.

Izstādēs piedalās no 1978.gada. Nozīmīgas personālizstādes: “Par dzīvi, dziesmu un fotogrāfiju”, Latvijas Fotogrāfijas muzejs, Rīga, Latvija (1997), “Par dzīvi, dziesmu un fotogrāfiju”, Ņujorka, ASV (1999), “Latvijas. Daba un ļaudis”, Hobro, Dānija (2000); “Zemes smarža”, Preiļi, Latvija (2002) u.c.

Dažādu publikāciju, grāmatu (“Latvijas fotomāksla” (1992), “Latvijas vēsture” (1992) u.c.) un rakstu krājumu (“Daugavas raksti”, “Sēļu zeme” (1995) u.c.) autors. Rakstījis šķirkļus par fotogrāfiem enciklopēdijās (“Enciklopēdiskā vārdnīca” (2.sēj., 1991), “Māksla un arhitektūra biogrāfijās” (3.-4.sēj.).

 

Saņēmis LKF Spīdolas stipendiju (1988, 1990), apbalvots ar 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi. Ir VKKF mūža stipendiāts no 2003.gada un Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris.

 

Darbi atrodas: Latvijas Fotogrāfijas muzejā, 1991.gada barikāžu muzejā, Olaines Vēstures un mākslas muzejā, Rakstniecības un mūzikas muzejā, kā arī privātkolekcijās Latvijā, ASV, Vācijā u.c.Vairas Vīķes-Freibergas dzimtas ģerbonis

 

13.decembrī sveicam jubilejā plakātistu un dizaingrafiķi Juri Ivanovu!

 

Mākslinieks Juris Ivanovs beidzis Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļu 1977.gadā ar diplomdarbu, gobelēnu “Zeme un jūra” (vad.R.Hemirāts).

Strādājis par mākslinieku Dekoratīvās mākslas kombinātā no 1977.-1992.gadam.

Izstādēs piedalās no 1972.gada. Latvijas Mākslinieku savienības biedrs kopš 1979.gada. Daudzu plakātu konkursu laureāts.

 

Juris Ivanovs jau vairākus gadu desmitus kopā ar mākslinieci Ilzi Lībieti darbojas heraldikas nozarē. Radījuši lielu daļu no mūsdienu Latvijas pilsētu, novadu un dzimtu ģerboņiem, piemēram, Jelgavas pilsētas ģerboni, Lielvārdes pilsētas ģerboni, Ķekavas novada un Dobeles novada ģerboni u.c. Mākslinieks Juris Ivanovs veicis Rīgas pilsētas vēsturiskā ģerboņa grafisko izstrādi 1990.gadā. Tāpat kopā ar mākslinieci Ilzi Lībieti veidojuši māksliniecisko noformējumu Vairas Vīķes-Freibergas dzimtas ģerbonim.

 

Darbi atrodas: Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā u.c.Artūrs Riņķis "Radioizotopu mērītājs grunts, cementa un asfalta klājumu blīvuma noteikšanai", 1975. Alumīnijs, tekstolīts, 375x220x480 mm. Eksponēts starptautiskajā izstādē "Nuclex-75" Bāzelē (Šveice). No LMS muzeja arhīva materiāliem.


 

10.decembrī sveicam jubilejā mākslinieku, dizaineri Artūru Riņķi!

 

Mākslinieks Artūrs Riņķis beidzis Latvijas Mākslas akadēmijas Rūpnieciskās mākslas nodaļu 1974.gadā ar diplomdarbu "Universālais polihromprojektors". 

Izstādēs piedalās kopš 1976.gada.

Latvijas Mākslinieku savienības biedrs no 1976.gada.

Strādājis Rīgas radioizotopu aparātu būves zinātniski pētnieciskajā institūtā no 1974.-1977.gadam. Specializējies aparatūras dizainā, grafiskajā un kinētiskajā dizainā, piemēram, kinētisks objekts „Sakta” viesnīcai "Latvija", 1979 (tag. viesnīca Radisson BLU Hotel Latvija). Veidojis arī videofilmas un piedalījies starptautiskos multimediju festivālos Austrijā, Šveicē, Polijā, 1991; Spānijā, 1992. 

1996.gadā Sabiles apkaimē izveidojis mākslas dārzu „Nekurienes vidū”, kurā izvietoti mākslas objekti, kas atspoguļo mākslinieka aizraušanos ar kinētisko mākslu.

Bijis nominēts “Purvīša balvai 2015” par darbu "Pulsārs Q 19" izstādē „Saules sistēmas perspektīva” Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē "Arsenāls" un pēdējo divu gadu radošo darbību mākslas dārzā „Nekurienes vidū”. 

Piedalījies izstādēs Latvijā, Krievijā, Austrijā, Šveicē, Polijā u.c. Nozīmīgas izstādes: Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā „Ceļojums uz Nekurieni” (2016), izstāde „Vide. Daba. Cilvēks” (Rīga, 1984).

Darbi atrodas Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Topošā Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja krājumā u.c.Ilgnese Avotiņa „Tehnikas vara”, 2017. Linogriezums, 84x60 cm. LMS muzejs

 

2.decembrī Latvijas Mākslinieku savienība sirsnīgi sveic jubilejā grafiķi Ilgnesi Avotiņu!

 

Ilgnese Avotiņa absolvējusi Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu (tag.PIKC NMV JRMS) 1976.gadā un Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu 1982. gadā. Latvijas Mākslinieku savienības biedre kopš 1995.gada ,bet izstādēs piedalās kopš 1980.gada.

Nozīmīga ir mākslinieces I.Avotiņas pedagoģiskā darbība PIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolā, kur joprojām viņa ar aizrautību māca zīmēšanu, dažādās grafikas tehniku nianses, vada Mazo Mākslas skolu un aktīvi iesaista audzēkņus izstāžu, plenēru aktivitātēs. Ilgnese Avotiņa vienmēr atsaucīgi piedalās Latvijas Mākslinieku savienības rīkoto pasākumu organizēšanā  un iesaista arī skolas jauniešus, rosinot viņu radošumu un iesaisti profesionālu mākslinieku vidē.

Mākslinieces Ilgneses Avotiņas radošā darbība atklājas dažādās grafikas tehnikās, un jo īpaši smalki veidotajās oforta tehnikas grafikās, kā arī zīmējuma un tušas tehnikā. Viņas rokrakstam raksturīgs precīzs zīmējums, smalka līnijas izjūta un niansēta izpratne par tēlojumu, saglabājot latviešu nacionālās grafikas skolas  tradīcijas. Kompozīcijas ir filozofiski pārdomātas, dažkārt ar sirreālistisku pieskaņu un ietver personisko pārdzīvojumu. Bagātīgs ir viņas sniegums ekslibris izveidē, kur miniatūras izmērā māksliniece vizualizējot būtisko atklāj grāmatzīmes īpašnieka personību.

 

Ilgneses Avotiņas mākslas darbi atrodas: Latvijas Mākslinieku savienības muzejā,  Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā un citos muzejos, kā arī privātkolekcijās.

 


Leo Kokle “Ziedi un velniņš”, 1962. Kartons, eļļa, 91x65 cm. LMS muzejs

 

23.novembrī Latvijas Mākslinieku savienība sirsnīgi sveic jubilejā mākslas zinātnieci Daci Čolderi!

 

Dace Čoldere absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas nodaļu 1975.gadā ar diplomdarbu “Kurzemes sudrabkaļu darbi 17.un 18.gadsimtā” (vad. Gundega Ivanova), Latvijas Mākslinieku savienības biedre kopš 1988.gada, ilggadēja Restauratoru biedrības priekšsēdētāja.

Mākslas zinātniece Dace Čoldere specializējusies Latvijas kultūras mantojuma aizsardzības jomā it īpaši mākslas pieminekļu un restaurācijas nozarē. Strādājusi Kultūras ministrijas Muzeju un kultūras pieminekļu zinātniski pētnieciskajā padomē (1973-1988)  un kopš 1988.gada strādā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. 

Mākslas vēsturē nozīmīgas ir mākslas zinātnieces un ekspertes Daces Čolderes daudzās publikācijas (kopš 1973.gada), pētījumi, konferenču referāti un ekskursijas, kur plašākai sabiedrībai viņa atklāj kultūrvēsturisko ēku, interjeru un to detaļu, sakrālo vērtību utt. būtību, pievēršot uzmanību savdabīgajam un akcentējot tā nozīmību kontekstā ar pārējo Latvijas mantojumu.Bruno Strautiņš “Aka”, 1988. Bronza, 44x36x19 cm. LMS muzejs

 

22.novembrī Latvijas Mākslinieku savienība sirsnīgi sveic jubilejā mākslas zinātnieci Edvardu Šmiti!

 

Edvarda Šmite absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas nodaļu 1976.gadā ar diplomdarbu “Materiāli Latvijas PSR Mākslas muzeja vēsturei” (vad. Romis Bēmis), mākslas maģistres grāds iegūts 1997.gadā par darbu “Tēlniecība muzejā un izstāžu zālē”. Latvijas Mākslinieku savienības biedre kopš 1981.gada

 

Ilggadēja Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja darbiniece: tēlniecības kolekcijas glabātāja, zinātniski izglītojošā darba vadītāja, galvenā speciāliste, veidojusi izstāžu ekspozīcijas un katalogus. Kopš 1974.gada aktīvi publicē rakstus par Latvijas mākslu periodikā un sniegusi būtisku ieguldījumu mākslas vēstures izpētē. Plašākai sabiedrībai veidojusi televīzijas raidījumu cikla “Muzeju krātuvēs” sižetus par Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja vēsturi, tēlniecības kolekcijām, māksliniekiem.

 

Mākslas zinātnieces Edvardas Šmites plašās, dziļās zināšanas un asprātīgais skatījums būtiski bagātina Latvijas mākslas vēsturi un vienmēr rada interesi ikvienā lasītājā vai klausītājā. 

7. novembrī, Latvijas Mākslinieku savienība sirsnīgi sveic jubilejā gleznotāju Guntu Liepiņu - Grīvu! 

 

Gunta Liepiņa - Grīva, "Ceļojošais cirks", 1973, kartons, eļļa, 85 x 135 cm, LMS muzejs


Gunta Grīva (dz. Liepiņa) – absolvējusi J. Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu (tag. PIKC NMV JRMS) 1961.gadā un Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļu 1967. gadā ar diplomdarbu „Uz jauno hitu” (vadītājs Eduards Kalniņš), vēlāk no 1970. – 1973. gadam studijas turpinājusi I. Repina Ļeņingradas Glezniecības, tēlniecības un arhitektūras institūtā (tag. Sanktpēterburgas Mākslas akadēmija) Mākslas vēstures un teorijas fakultātes aspirantūrā. Izstādēs piedalās no 1966. gada, Latvijas Mākslinieku savienības biedre kopš 1970. gada. Gunta Liepiņa - Grīva strādājusi par pedagogu J. Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā (1967– 1969) un Latvijas Mākslas akadēmijas sagatavošanas kursos.

 

Talantīga māksliniece, kuras darbos vienlīdz būtisks ir gan sižets, gan gleznieciskās kvalitātes, un  radošā daiļrade ir interesanta ar savu dažādo rokrakstu: līdzsvarotas kompozīcijas ar mierīgiem reālismā tvertiem tēliem un dinamiski trauksmainu noskaņu vēstoši darbi ar plaknē stilizētām figūrām līdz pat abstrakcijām. Mākslas vēsturē kā vēsturisks un laikmetu raksturojošs fakts tiek pieminēts, ka Guntas Liepiņas - Grīvas darbs „Dzimšanas diena” (1968) bijis viens no būtiskākiem iemesliem 7. jauno mākslinieku izstādes slēgšanai 1968. gadā, Rīgā, jo košās krāsas un no reālisma attālinātais tēlojuma veids izstādes pieņemšanas komisijai nav bijis pieņemams. Mākslinieces daiļrade – sižeti un tēlojuma veidi ir mainīgi, arī krāsu izpausme var būt gan kontrastaina, aktīva, gan līdzsvarota un niansēs saskaņota, gan nejaušību improvizēta, piemēram, akvareļos. G. Liepiņa - Grīva glezno eļļas, akvareļa, pasteļu u.c. tehnikās un rada dažādu žanru darbus: figurālas kompozīcijas, portretus, mūsdienās visbiežāk - klusās dabas un dekoratīvus, vērstus uz abstrakto tēlainību darbus.

 

Mākslinieces Guntas Liepiņas - Grīvas mākslas darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā, Valsts Tretjakova mākslas galerijā, Maskava, Krievija, citos muzejos un arī privātās kolekcijās.Sveicam māksliniekus LIGITU FRANCKEVIČU, IEVU ILTNERI, DACI LIELO un IVARU MAILĪTI – Triju Zvaigžņu Ordeņa Virsniekus!

 

 

 

 

Ordeņu kapituls 2017.gada 20.oktobrī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru un iecelt par ordeņa virsnieku:

Ligita Franckeviča dzimusi 1947. gada 30. jūlijā, Tukumā. 1967. gadā beigusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas (tagad – Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola) Keramikas nodaļu, pēc tam no 1967. līdz 1973. gadam studējusi tēlniecību Latvijas Mākslas akadēmijā. Izstādēs piedalās no 1972. gada. Latvijas Mākslinieku savienības biedre (LMS) no 1976. gada. Organizē arī personālizstādes un piedalās starptautiskos simpozijos. Latvijas Medaļu mākslas kluba locekle no 1989. gada un no 1997. gada FIDEM (Federation International de la Medaille) Vispasaules Medaļu asociācijas locekle. Veidojusi monumentus un portretus Mirdzai Ķempei, Itai Kozakevičai, Eduardam Smiļģim, Annai Kernai, Elzai Radziņai, Gunāram Bērziņam, Mirdzai Šmithenei, Vilhelma Purvīša un Vilhelma Neimaņa portretu plaketes Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam.

 

Ieva Iltnere dzimusi 1957. gada 19. aprīlī. 1982. gadā absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Glezniecības nodaļu, Rīgas lietišķās mākslas vidusskolu (1976). Pasniedzēja LMA glezniecības katedrā (kopš 1999. gada), strādājusi Rīgas lietišķās mākslas vidusskolā (glezniecības skolotāja, 1982 - 1987). Izstādēs piedalās kopš 1977. gada. Piedalījusies grupu izstādēs Latvijā, Zviedrijā, Vācijā, Nīderlandē, Krievijā, Dānijā, Lielbritānijā u.c. Piedalījusies vairāk nekā 90 nozīmīgās grupu izstādēs un sarīkojusi 23 personālizstādes Latvijā un ārvalstīs. Par izstādi Stāsti (Rīgas galerija) saņēmusi Latvijas Mākslinieku savienības gada balvu nominācijā Labākā personālizstāde Latvijas galerijās (2003).

 

Dace Lielā dzimusi 1957. gadā, Rīgā. 1975. gadā absolvējusi J.Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu (tag. PIKC NMV JRMV), bet 1981. gadā Latvijas Mākslas akadēmijas Monumentālās glezniecības meistardarbnīcu ar diplomdarbu – sienas gleznojumu, kas realizēts Valdemārpils vidusskolā (vad.I.Zariņš). No 1983. gada Dace Lielā ir Latvijas Mākslinieku savienības biedre. Dace Lielā aktīvi piedalījusies izstādēs, rīkojusi personālizstādes, veidojusi grāmatu grafikas.

 

Ivars Mailītis dzimis 1956. gadā, Vestienā. 1975. gadā beidzis Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Koktēlniecības nodaļu un Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaingrafikas nodaļu (1983). Somijā apguvis animācijas filmu un specefektu veidošanas prasmes. Izstādēs ar grafikas, supergrafikas darbiem, plakātiem, instalācijām, vides objektiem u.c. piedalās kopš 1975. gada. Latvijas Mākslinieku savienības biedrs kopš 1984. gada. Ieguvis 16 prēmiju dažādās plakātu izstādēs (plakāti Lielais spilvens, Darbs – prieka tēvs, Žurkas jeb tāda ir dzīve u.c.). Saņēmis Latvijas Mākslinieku savienības gada labākā mākslinieka medaļu par gada izcilāko jaunrades sniegumu (kopā ar I. Mailīti, 1991).

 


Gunārs Ezernieks, "Zaļais klusums", 1981, audekls, eļļa, 56x72, LMS muzejs

 

 

2. novembrī, Latvijas Mākslinieku savienība  sirsnīgi sveic jubilejā gleznotāju  Gunāru Ezernieku! 


Gunārs Ezernieks no 1948. līdz 1956. gadam mācījies J. Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā (tag.PIKC NMV JRMS) un 1962. gadā absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļu, diplomdarbs „Vagonu būvētāji” (vadītājs Eduards Kalniņš). Izstādēs piedalās no 1958. gada, Latvijas Mākslinieku savienības biedrs kopš 1973. gada, Jelgavas mākslinieku biedrības biedrs kopš 2010. gada.


G.Ezernieks līdzās aktīvai radošai darbībai, strādājis kā pedagogs J. Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā (1962– 1965), mākslinieks žurnālā „Zvaigzne” (1969–1994), pedagogs Vircavas (1994– 1998) un Kalnciema (1998–2003) vidusskolā, vienlaikus mākslinieks Latvijas Valsts arhīvā (1995–1998), pedagogs Jelgavas Mākslas skolā (2003–2009).


Gleznotāja G.Ezernieka daiļradei raksturīga reālismā sakņota izteiksme ar zināmu stilizācijas pakāpi, mākslinieka drošais otas triepiens un niansēta krāsu izjūta gan portreta, gan klusās dabas, un ainavas žanrā, kurā rodama precīza, ikkatrai vietai raksturīgā noskaņa.   

Mākslinieka Gunāra Ezernieka  mākslas darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā citos muzejos un arī privātās kolekcijās. 

2. novembrī LMS sirsnīgi sveic jubilejā mākslinieku Daini Breikšu!

 

Dainis Breikšs absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļu 1966.gadā ar diplomdarbu “Pļaviņu HES” Eduarda Kalniņa vadībā. Izstādēs sācis piedalīties 1965.gadā un kopš 1984.gada Latvijas Mākslinieku savienības biedrs un no 1987. līdz 1991. g. bijis Karikatūristu apakšsekcijas priekšsēdētājs. 

Karikatūras sācis zīmēt jau 1965.gadā un tās kā arī zīmētās ilustrācijas tika publicētas dažādos preses izdevumos,  paralēli darbojies grāmatu grafikā, strādājis par māksliniecisko redaktoru izdevniecībā „Liesma”, izdevniecībā “Baltika”, un pašlaik ir galvenais mākslinieks Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā.

Plašākai sabiedrībai galvenokārt ir zināmas viņa karikatūras, kurās reālajā dzīvē tvertie sižeti pārtop mākslinieciski groteskā valodā ar D.Breikšam raksturīgo rokrakstu interpretējot aktuālās nebūšanas, gan sieviešu vīriešu attiecības, gan cilvēciskās vājības. Bieži vien tēmas vispārinājumam un mūžīgo problēmu atspoguļošanai, tiek izmantots velna tēls, kā arī Ādams un Ieva, vai arī atsauces uz citu autoru darbiem mākslas vēsturē. Līdzās karikatūrām, D.Breikšs arī glezno gan eļļas krāsu, gan pasteļa tehnikās un galvenokārt tās ir sirdsmīlestības pilnas un saulainas Latvijas lauku ainavas.

 


                                      

Dainis Breikšs “Bez vārdiem”, 1980.gadi, papīrs, tuša, 14x21 cm, LMS muzeja arhīvsIvars Poikāns "Ak, laimīgie!", 1988. Kartons, eļļa, 71x97 cm. LMS muzejs

 

24.oktobrī Latvijas Mākslinieku savienība sirsnīgi sveic jubilejā mākslinieku Ivaru Poikānu!

 

Ivars Poikāns absolvējis Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu (tag.PIKC NMV JRMS) 1972.gadā un Latvijas Mākslas akadēmijā Glezniecības nodaļā, scenogrāfijas specialitātē mācījies no 1975.-1976.gadam. Latvijas Mākslinieku savienības biedrs no 1985. gada un LMS valdes loceklis no 2002.-2008.gadam. Izstādēs piedalās no 1977.gada.

 

Ivars Poikāns darbojas gan grafikas, gan glezniecības jomās un darinājis arī ilustrācijas žurnāliem. Mākslinieka radošajai darbībai svarīgs ir saturs, viņš ir viens no retajiem, kas ironiski un arī provocējoši atspoguļo sabiedrības sociālos procesus. Gleznieciskais izteiksmes veids ar neoekspresionisma stilistikā vibrējošu faktūru ir pakļauts darba idejai – tēliem un telpai – reāliem un izdomātiem, kuri risina problemātiku sociālā un politiskā kontekstā.

 

Ivara Poikāna mākslas darbi atrodas: Latvijas Mākslinieku savienības muzejā,  Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Nortona un Nensijas Dodžu kolekcijā, Džeinas Vorhēsas Zimmerli Mākslas muzejā, ASV, viņa Svētības 14.Dalailamas kolekcijā un citos muzejos kā arī privātkolekcijās.Guntars Sietiņš "Situācija II", 1993. Mecotinta, 28x50 cm. No LMS muzeja arhīva materiāliem

 

23.oktobrī Latvijas Mākslinieku savienība sveic jubilejā mākslinieku Guntaru Sietiņu!

 

Guntars Sietiņš absolvējis Rīgas Lietišķās Mākslas vidusskolu (tag. PIKC RDMV) 1982.gadā un

Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu ar diplomdarbu “Dzīvības koks” mecotintas tehnikā (vad.Gunārs Krollis) 1988.gadā.

Latvijas Mākslinieku savienības biedrs kopš 1993.gada,

Filadelfijas (ASV) Grafikas centra (PRINT CENTER) biedrs 1999-2002.,Starptautiskā grafikas centra Grafikens Hus (Zviedrija) biedrs kopš 2006.gada. Izstādēs piedalās kopš 1986.gada.


Lektors Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļā kopš 1997.gada, docents (1999-2001), Grafikas nodaļas (kopš 2006 - Grafikas katedra) vadītājs kopš 1999 gada, asociētais profesors (2001-2004), profesors kopš 2004. gada.

Guntars Sietiņš darbojies grāmatu un periodisko izdevumu grafikā, piedalījies daudzās izstādēs un veidojis personālizstādes, saņēmis vairākas starptautiskas atzinības un diplomus. Mākslinieka rokrakstam raksturīga uzticība mecotintas tehnikai, kuru attīstot un izmantojot hiperreālisma paņēmienus, kompozīcijas un tēli veidojas daudznozīmīgi, simboliski jēgpilni. Viņa darbos  vērojama interese par priekšmeta materialitāti, par atspulgu metāla vai spoguļa virsmā, un šī spēle ar optisko vizualizāciju raisa suģestējošas noslēpumainības un kosmiskas bezgalības izjūtu.

 

Guntara Sietiņa mākslas darbi atrodas: Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Swedbank mūsdienu mākslas kolekcijā, Rīga, Kuldīgas novada muzejā, M.K. Čurļoņa Nacionālajā mākslas muzejā, Kauņa, Lietuva, Valsts Tretjakova mākslas galerijā, Maskava, Krievija, Kaļiņingradas Valsts mākslas galerijā, Kaļiņingrada, Krievija un citos muzejos kā arī privātkolekcijās.Juris Dimiters “Daba-vide-cilvēks”, 1983. Kartons, tempera, 60x90 cm. LMS muzejs

 

15.oktobrī Latvijas Mākslinieku savienība sirsnīgi sveic jubilejā mākslinieku Juri Dimiteru!

 

Juris Dimiters absolvējis J.Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu (tag.PIKC NMV JRMS) 1965.gadā un Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļas scenogrāfijas specialitāti ar diplomdarbu – multiplikācijas filma “Ziloņi un zaķi”, Gunāra Zemgala vadībā 1973.gadā.

Izstādēs piedalās kopš 1968.gada un Latvijas Mākslinieku savienības biedrs kopš 1975.gada.

 

Juris Dimiters radoši strādā gan kā gleznotājs, gan kā scenogrāfs, gan kā plakātists. Viņa perfekti zīmētajai, bieži vien sirreālisma stilistikā veidotajai mākslinieciskai tēlu pasaulei raksturīga ironija, humors, dažkārt pat groteska un gandrīz vienmēr rosina domāt par asociācijām vai metaforiskiem zemtekstiem.

 

Jura Dimitera mākslas darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā un citos muzejos kā arī privātkolekcijās.Ojārs Arvīds Feldbergs “Aleja”, 1979, granīts, 92x63x40 cm, LMS muzejs

 

Latvijas Mākslinieku savienība 10.oktobrī sveic nozīmīgā jubilejā un vārda dienā tēlnieku Ojāru Arvīdu Feldbergu!

 

Ojārs Arvīds Feldbergs studijas sācis Rīgas celtniecības tehnikumā (tag. Rīgas Celtniecības koledža), kuru absolvējis 1966.gadā un 1970.gadā turpinājis izglītoties Latvijas Mākslas akadēmijā Tēlniecības nodaļā, kuru absolvējis 1976.gadā ar diplomdarbu “Ērģelnieka Nikolaja Vanadziņa portrets”, vadītājs Igors Vasiļjevs. Latvijas Mākslinieku savienības biedrs kopš 1981.gada, bijis arī  Latvijas Mākslinieku savienības valdes sekretārs (1987-1991).

Jau studiju gados O.A.Feldbergs sāka piedalīties mākslas izstādēs (1973), pievērsdamies akmens tēlniecībai, un pilnveidojot sev raksturīgo ainavas tematiku, novatoriski akcentēja dabas  universālo būtību, parādības un norises. Mākslinieks kopā ar domubiedriem: Ojārs Breģis, Vilnis Titāns u.c. 20.gs.70.gados aizsāka tiešās kalšanas metodi granītā, bez iepriekšējas veidošanas un modeļa.  

Strādājot radoši, mākslinieks vienmēr bijis sabiedriski aktīvs organizējot daudzus kultūras un mākslas pasākumus gan Rīgā – Tēlnieku parkā, Bieriņos, Mārupītes krastos, gan Pedvālē pie Sabiles, kur radījis Pedvāles Brīvdabas mākslas muzeju (1998) ar vērienīgu tēlniecības darbu un laikmetīgu mākslas objektu ekspozīciju. Paralēli radošajam darbam Latvijā, vienmēr aktīvi veidojis kontaktus un radis iespējas piedalīties dažāda mēroga simpozijos un izstādēs ārzemēs.

O.A.Feldberga rokrakstam raksturīgs Latvijas tēlniecības skolas pamatīgums un mūsu ainavas būtiskā elementa – akmens cildināšana, kas izpaužas lakoniskā formveidē.

 

Ojāra Arvīda Feldberga mākslas darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Valsts Tretjakova mākslas galerijā, Maskavā, Krievijā un citos muzejos, kā arī privātkolekcijās.


Malda Muižule "XX gadsimts", 1983. Oforts, 48x48 cm. LMS muzejs

 

5.oktobrī Latvijas Mākslinieku savienība sirsnīgi sveic jubilejā mākslinieci MALDU MUIŽULI

 

Malda Muižule  absolvējusi Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolu (tag.PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola) 1957.gadā un Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu 1963.gadā ar diplomdarbu oforta tehnikā “Rojas zvejnieki” A.Apiņa vadībā. Izstādēs piedalās kopš 1963.gada. Latvijas Mākslinieku savienības biedre kopš 1966.gada, LMS Grafiķu sekcijas priekšsēdētāja (1987-1992).


Malda Muižule ir viena no ievērojamākām oforta tehnikas meistarēm Latvijā. Viņa bija viena no pirmajām, kas 20.gs.70.gadu sākumā attīstīja krāsas iespējas lietošanu grafikā, sarežģītā daudzpakāpju kodinājumā panākot dažādas faktūras un krāsu nianses. Viņas mākslas tēliem raksturīga daudznozīmīga izteiksme, vitalitāte, kas izpaužas kompozīcijās, kur mijas mūsu tautas etnogrāfiskie motīvi ar pasaules kultūras izjūtu, kas izpaužas cilvēcisko emociju un dabas norišu pārdzīvojumā. M.Muižule strādājusi arī litogrāfijas, akvareļa tehnikā un darinājusi arī karikatūras, plakātus, ekslibris.


Maldas Muižules mākslas darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Cēsu Vēstures un mākslas muzejā un citos muzejos kā arī privātkolekcijās.Herberts Erbs “Lobīšanās periods”, 1982. Stikls. LMS muzejs

 

3.oktobrī Latvijas Mākslinieku savienība sveic jubilejā mākslinieku Herbertu Erbu!

 

Herberts Erbs absolvējis Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolas (tag.PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola) Keramikas nodaļu 1973.gadā un

Latvijas Mākslas akadēmijas Lietišķi dekoratīvās mākslas nodaļu absolvē 1978.gadā.

Izglītību papildinājis Liepājas Universitātē un 2007. gadā ieguvis izglītības zinātņu maģistra grādu pedagoģijā.

Sākot no 1980. gada piedalījies daudzās izstādēs, tai skaitā, arī ārzemēs – Zviedrijā, Krievijā, Portugālē, Šveicē, Igaunijā, Lietuvā u.c. Latvijas Mākslinieku savienības biedrs kopš 1986.gada. Darbojies LMS Latgales organizācijā, Liepājas organizācijā un Liepājas Mākslinieku līgā

Nozīmīgs Herberta Erba radošā darba posms saistās ar Līvānu stikla fabriku, kur strādājis no 1979.-1987.gadam un ilgus gadus bijis rūpnīcas galvenais mākslinieks (1983-1987). Fabrikā bijusi unikāla iespēja iegūt prasmes strādājot ar karsto stiklu un realizēt gan autordarbus, gan rūpnieciskā dizaina priekšmetus: krāsainus, stilistiski lakoniskus stikla traukus. 1987.gadā atgriežas dzimtajā pilsētā – Liepājā, kur turpmākais darbs ir kombinātā „Māksla”, veicot galdniecības ceha vadītāja pienākumus.

No 1997.gada ir pasniedzējs Liepājas Universitātē un aktīvi piedalās izstādēs. Radošās idejas tiek realizētas vitrāžās, radot kompozīcijas dažādiem sabiedriskiem un privātiem interjeriem.

 

Herberta Erba mākslas darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Līvānu stikla muzejā, Latgales mākslas un amatniecības centrā, citos muzejos un arī privātās kolekcijās. 

Gunārs Platpīrs, 1957, strūklaka "Dzirnakmeņi", metāls, 2003, Rīgas domes vestibils, Rātslaukums 1, Rīga

 

2.oktobrī Latvijas Mākslinieku savienība sirsnīgi sveic jubilejā mākslinieku Gunāru Platpīru!


Gunārs Platpīrs māksliniecisko izglītību sācis Rīgas Lietišķās Mākslas vidusskolā (tag.RDMV), ko absolvējis 1977.gadā un studijas turpinājis Latvijas Mākslas akadēmijā, kur Rūpnieciskās mākslas nodaļu (tag.Dizaina nodaļu) absolvējis 1990.gadā ar diplomdarbu „Emaljēti trauki” J.Gagaiņa vadībā. Latvijas Dizaineru savienības biedrs kopš 1994.gada un Latvijas Mākslinieku savienības biedrs kopš 2003.gada. Izstādēs piedalās kopš 1983.gada.

G.Platpīrs strādājis par radošo mākslinieku kombinātā „Māksla” (1977-1991), par pasniedzēju Rīgas Lietišķās Mākslas vidusskolā (tag.RDMV) ( 1990-1993), par galveno mākslinieku SIA „Metāls un Gaisma” (1993-1999), bet kopš 1999.gada par galveno mākslinieku uzņēmumā „PLATPIRS” (tag.SIA „PLATPIRS DESIGN FACTORY”) un kopš 2015.gada par Ogres pilsētas galveno mākslinieku.

Mākslinieks Gunārs Platpīrs savu radošo talantu ir realizējis visdažādākajās mākslas jomās, radot dizaina objektus gan interjeriem, gan pilsētvidei un izmantojot plašu materiālu arsenālu: nerūsējošais tērauds, niķelis, sudrabs, zelts, misiņš, kapars, emalja. 

G.Platpīra radošā darbība, kas bieži saistīta gan ar pasūtījuma darbiem, gan piedalīšanos konkursos ir ļoti aktīva un daudzveidīga, kā nozīmīgus piemērus sabiedriskā interjerā un ārtelpā jāmin: strūklaka „Dzirnakmeņi” Rīgas domē (2003), strūklaka „Kāpu priede” Ventspilī (2005), strūklaka „Buru laiva” Krāslavā (2011) u.c.Larisa Brauna, 1942, kostīma skice 1976. gadā uzņemtajai spēlfilmai (rež. Dzidra Ritenberga) "Šīs bīstamās balkona durvis", papīrs, akvarelis, 43 x 30 cm, 1976, LMS muzejs

 

2.oktobrī Latvijas Mākslinieku savienība sirsnīgi sveic jubilejā mākslinieci Larisu Braunu!


Larisa Brauna Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļu absolvējusi 1968.gadā ar diplomdarbu – apdrukāti kleitu audumi R.Heimrāta vadībā. Latvijas Mākslinieku savienības biedre kopš 1972.gada, bet Latvijas Kinematogrāfistu savienības biedre kopš 1978.gada un izstādēs piedalījusies no 1968.gada.

Kopš 1973. līdz 1995.gadam L.Brauna savas tekstilmākslinieces prasmes un radošo talantu attīstījusi strādājot par kostīmmāklsinieci Rīgas Kinostudijā, kur piedalījusies spēlfilmu: Pirmā vasara (1974), Šīs bīstamās balkona durvis (1976), Buras (1977), Atspulgs ūdenī (1977), Ģimenes albums (1978), Gaidiet Džonu Graftonu (1979), Salavecīša personiskā dzīve (1982), Mirāža (1983), Spēle notiks tik un tā (1985), Dubultslazds (1985), Viņš, viņa un bērni (1986), Svešais (1988), Viss kārtībā (1988), Kādreiz Eiropā ( 1989), Zītaru dzimta (Vecā jūrnieku ligzda) (1989), Depresija (1991), Rīgas jumpravas (1996), Golfa straume zem ledus kalna (2012) u.c.veidošanā.

L.Brauna veidojusi arī kostīmu skices daudzām teātra izrādēm gan Latvijas Nacionālajā teātrī, gan Liepājas teātrī, teātros "Skatuve" un "Kabata" u.c.

Larisas Braunas veidotajiem tērpiem raksturīgs savdabīgs šarms, stila izjūta, kas sakņojas viņas precīzajā izpratnē par attiecīgo laikmetu, vietu, modi un katru tēlu.

Larisas Braunas mākslas darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Andreja Upīša memoriālajā muzejā, citos muzejos un arī privātās kolekcijās.Juris Toropins "Rīta cēliens", 1980. Audekls, eļļa, 104x110 cm. LMS muzejs

 

15.septembrī jubileju atzīmē gleznotājs, scenogrāfs Juris Toropins un metālmākslinieks Igors Celms. Sirsnīgi sveicam gaviļniekus!Konrāds Ubāns “Nomales iela”, 1950. Audekls, eļļa, 68x92 cm. LMS muzejs

 

17.augustā sirsnīgi sveicam jubilejā mākslas zinātnieci Aiju Nodievu!

 

Aija Nodieva sākotnēji absolvējusi Latvijas Universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes Vēstures nodaļu (1960), bet Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas nodaļu beigusi 1970.gadā ar diplomdarbu „Latviešu ainavu meistara Konrāda Ubāna daiļrade” (vad.R.Lāce). Latvijas Žurnālistu savienības biedre no 1969.gada, bet Latvijas Mākslinieku savienības biedre Aija Nodieva ir no 1972.gada.  

Mākslas zinātniece Aija Nodieva savā radošajā mūžā ir darbojusies dažādās jomās: ekskursiju vadītāja, estētikas skolotāja, mākslas vēstures pedagoģe Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (bij. Latvijas Valsts konservatorija), tēlotājas mākslas nodaļas redaktore žurnālā „Māksla”, žurnāliste un kritiķe, vadījusi radioraidījumus, izveidojusi mākslas galeriju „Ars Longa”.

Nozīmīgs mākslas zinātnieces Aijas Nodievas devums Latvijas mākslas vēsturē ir viņas precīzais, mākslas būtības izpratnē balstītais un tēlaini aprakstošais mākslas vērtējums, kur profesionāli izvērtēti un raksturoti gan autori, gan mākslas darbi, gan paaudzes, žanri vai mākslas veidi, ietverot to visu laikmeta un plašāku mākslas procesu kontekstā. Aija Nodieva īpaši specializējusies glezniecības jomas pārzināšanā, bet pievērsusies arī scenogrāfijai, keramikai un sarakstījusi grāmatas: „Latviešu jaunākā glezniecība” (1981), „Latviešu keramika (1960 – 1975)” (1977), „Laikmets vēstulēs. Latviešu jauno mākslinieku sarakste 1914–1920” (Valters un Rapa, 2004), monogrāfijas par K.Ubānu (1974), A.Artumu ( 1986), M.un A.Spertāliem (1988), G.Zemgalu, (1989). B.Baumani ( 1991).

Aija Nodieva ir aktīva operas mākslas klausītāja un vērtētāja, regulāri sekojot ne tikai Latvijas Nacionālās operas un baleta repertuāram, bet arī apmeklējot operas izrādes ārzemēs.Anatolijs Borodkins "Fragmenti no "Lejasskrunšu" mājām. Iekārti keramikas figurāli objekti", 1997. Šamots, angobas, glazūra, redukcija, koks, metāls, H 1m. No LMS muzeja arhīva materiāliem

 

15.augustā Latvijas Mākslinieku savienība sirsnīgi sveic jubilejā mākslinieku Anatoliju Borodkinu!

 

Anatolijs Borodkins dzimis Simferopolē, Ukrainā, kur pirmās profesionālās prasmes ieguvis  Simferopoles Mākslas skolā, kas absolvēta 1966.gadā, vēlāk mācījies Štiglica Sanktpēterburgas Valsts mākslinieciski tehniskajā akadēmijā (bij. Ļeņingradas V.Muhinas Augstākā mākslinieciski tehniskā skola) Arhitektūras nodaļā, ko absolvēja 1977.gadā.

Izstādēs piedalās no 1974. gada un kopš 1978. gada ir Ukrainas Mākslinieku savienības biedrs, bet no 1997. gada Latvijas Mākslinieku savienības biedrs. Strādājis Simferopoles mākslas kombinātā.
Sarīkojis vairākas personālizstādes: Latvijā (1996, 1997), Ukrainā (1990, 1992) un piedalījies izstādēs Ukrainā, Krievijā, Latvijā, Polijā, Bulgārijā, Spānijā, Itālijā, Kanādā, Dienvidslāvijā, Ēģiptē. Vadījis Starptautisko keramikas simpoziju Latvijas Mākslinieku savienības radošajā namā Dzintaros (1983) un Starptautisko keramikas simpoziju Sednevā, Ukrainā (1990).

Mākslinieks Anatolijs Borodkins radoši darbojies keramikas un porcelāna mākslas jomās, kā arī glezniecībā. Joprojām aktīvi līdzdarbojas dažādos keramikas un porcelāna simpozijos Zvārtavas pilī – biedrības „Latvijas Mākslinieku savienība” Starptautiskā mākslas un izglītības centra un Latvijas Mākslinieku savienības muzeja radošajā filiālē.


Mākslinieka Anatolija Borodkina mākslas darbi atrodas: Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā Rīgā, Ukrainas muzejos, kā arī citos muzejos un privātkolekcijās. Ligitas Ulmanes – Franckevičas skulptūra „Bērnība” (1983, bronza, 81x91x58 cm) Latvijas Mākslinieku savienības muzeja ekspozīcijā 11.novembra krastmalā 35, Rīgā.

 

Latvijas Mākslinieku savienība sirsnīgi sveic jubilejā

tēlnieci Ligitu Ulmani – Franckeviču!


Ligita Ulmane – Franckeviča absolvējusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu  (tag.RDMV) 1967.gadā, bet 1973.gadā Latvijas Mākslas akadēmijas Tēlniecības nodaļu ar diplomdarbu „Koklētājs” (E.Smiļģis Tota lomā Raiņa lugā „Spēlēju, dancoju”) Valda Alberga vadībā. Izstādēs piedalās no 1971. gada, Latvijas Mākslinieku savienības biedre kopš 1976.gada un Starptautiskās medaļu mākslas federācijas (FIDEM) biedre kopš 1996.gada.

 

Ligita Ulmane – Franckeviča bijusi pedagoģe Rīgas Lietišķās Mākslas vidusskolā (tag.RDMV), bet vairāk darbojusies radoši, piedaloties izstādēs un it īpaši aktīvi dalību ņemot  savu laikabiedru: Ojārs Breģis, K.Dane, J.Strupulis, B.Strautiņš, Dagnija Nīcmane, Vilnis Titāns, Ojārs Arvīds Feldbergs – kopizstāžu veidošanā.

Tēlniece Ligita Ulmane – Franckeviča kā talantīga formas plastikas pārvaldītāja sevi pieteica 20.gs.70.gadu vidū, strādājot gan monumentālajā un medaļu mākslā, gan memoriālajā un mazo formu tēlniecībā visdažādākajos materiālos: bronzā, granītā, marmorā u.c. Viņas tēlniecībai raksturīga vitalitāte un jūtīgums, kas visprecīzāk izpausti bronzas skulptūrās: figurālā, animālistiskā, dekoratīvā žanrā. Tēlniece ir nozīmīgi bagātinājusi Latvijas mākslu radot izcilas plastiskās vērtības, kurās apvienota mākslinieces emocionalitāte un reālistiskā pasaules izjūtā balstītā īstenības tēlainība.

Ligita Ulmane – Franckeviča mūsdienās pazīstama arī kā virtuoza naudas plastiskā veidojuma autore, kas atzīta ar nozīmīgiem apbalvojumiem kā vairāku Latvijas bankas naudas kolekcijas monētu radītāja.

Mākslinieces Ligitas Ulmanes – Franckevičas mākslas darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā, citos muzejos un arī privātās kolekcijās.

 


Māra Zītare „Konservu cehā”, 1986. Audekls, eļļa, 110x110 cm. LMS muzejs

 

22.jūlijā Latvijas Mākslinieku savienība sirsnīgi sveic jubilejā mākslinieci Māru Zītari!

 

Māra Zītare absolvējusi J.Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu (tag PIKC JRMS) 1955.gadā, bet Latvijas Mākslas akadēmiju ar diplomdarbu „Preču stacija” (vad. E. Kalniņš) 1961.gadā. Izstādēs piedalās no 1963. gada un Latvijas Mākslinieku savienības biedre kopš 1970.gada.

M.Zītare bijusi pedagoģe Rīgas Lietišķās Mākslas vidusskolā (tag.RDMV) un kopš 1978.gada vada Rīgas Kultūras un atpūtas centra "Imanta" Tautas glezniecības studiju "Umbra".

Gleznotāja M.Zītare, turpinot latviešu glezniecības kolorīta tradīcijas, mērķtiecīgi meklējusi krāstoņu noskaņas atbilstoši sižetam, vispārinot un stilizējot formas dažādos  žanros. Māksliniece pieder pie paaudzes, kura pārvērtējot sociālistiskā reālisma nosacījumus centās rast citādus risinājumus, izvēršot vispārinātas figurālās kompozīcijas ar tēliem lakoniskās formās un ikdienišķo pārvēršot mūžības noskaņās.

80.- 90.gados M.Zītares gleznojumi kļūst dinamiskāki un dekoratīvāki ar viņai raksturīgo fakturētu švīkājumu radot it kā statiskā kompozīcijā satraukuma pilnu vibrāciju. M.Zītares niansētā kolorīta glezniecība rada dziļdomīgu, estētiskās vērtībās balstītu tēlu pasauli.

Gleznotājas Māras Zītares mākslas darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Tukuma muzejā citos muzejos un arī privātās kolekcijās Francijā, Zviedrijā, Anglijā, Japānā u.c.Jānis Mitrēvics "Tikšanās I", 1988. Audekls, eļļa, 190x190cm. LMS muzejs

Latvijas Mākslinieku savienība sirsnīgi sveic jubilejā mākslinieku Jāni Mitrēvicu!


Jānis Mitrēvics 1975.gadā absolvējis J.Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu ( tag. PIKC JRMS), 3.profesionāli tehniskajā skolā ieguvis kinomehāniķa specialitāti (1975 – 1976), bet 1982.gadā beidzis Latvijas Mākslas akadēmijas Monumentālās glezniecības meistardarbnīcu ar diplomdarbu - metu freskai “Senā Rīga” Latvijas Valsts arhīvam (vad.I.Zariņš). Latvijas Mākslinieku savienības biedrs kopš 1983.gada un izstādēs piedalās kopš 1984.gada, bet personālizstādes rīko no 1993.gada.


Gleznotājs Jānis Mitrēvics un viņa paaudze iezīmējas ar savdabīgu pagriezienu Latvijas mākslā, kas vēlmē atbrīvoties no sociālistiskā reālisma dogmām, tomēr saglabāja figurālās kompozīcijas tradīcijas, bet jau ar citādu metaforisko valodu, kuras tēlainības nosacītībā, formu stilizācijā un dematerializācijā parādījās skepse un atsvešinātība, lirika un groteska. Visspilgtāk, ar kuratora Ivara Runkovska iniciatīvu, šī paaudze sevi pierādīja izstādē „Maigās svārstības” izstāžu zālē „Latvija” 1990. gadā. Tā bija akcija – performance, jo izstādi atklāja bez mākslas darbiem un mēneša garumā mākslinieki – Ieva Iltnere, Jānis Mitrēvics, Ģirts Muižnieks, Sandra Krastiņa, Edgars Vērpe un Aija Zariņa – skatītājiem redzot strādāja un turpat eksponēja radītos darbus, bet līdz ko izstāde bija izveidota, to slēdza.


Radošās darbības sākumā J.Mitrēvica glezniecībai raksturīgs tumšs kolorīts, stilizētas lielformāta figūras un kompozīcija, kas tika attīstīta līdz sakāpinātai ekspresijai arvien vērienīgāka izmēra audeklos. Kopš 1990.gadu sākuma viņš apguva jauno tehnoloģiju mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, kas deva iespējas radīt mākslas darbus, kur eļļas glezniecība tika apvienota ar datorgrafiku, bet formu valodā atgriezās pie reālisma postmodernismam raksturīgā izteiksmē, arī ar instalāciju izveidē.


Šobrīd Jānis Mitrēvics ir „Dd studio” līdzīpašnieks un vadītājs (kopš 2000.gada), kas līdz ar savu komandu veiksmīgi veido muzeju ekspozīcijas un izstādes, multimediju programmas un interaktīvās prezentācijas, videografikas un animācijas gan Latvijā, gan ārzemēs. Viens no pēdējiem „Dd studio” veikumiem ir darbs pie Likteņdārza digitālās ekspozīcijas „Liktens gāte”, kas paredzēta vēstures tematikas atspoguļošanai.


Mākslinieka Jāņa Mitrēvica mākslas darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā u.c. muzejos, kā arī privātkolekcijās.


Leonīds Āriņš “Mākslinieka darbnīcā”, 1975. Audekls, eļļa, 80x98 cm. LMS muzejs

 

12.jūlijā Latvijas Mākslinieku savienība sirsnīgi sveic jubilejā mākslas zinātnieci Laimu Slavu!


Laima Slava (dz.Klieģe)  absolvējusi Latvijas Māksla akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas nodaļu 1975.gadā un Latvijas Mākslinieku savienības biedrs kopš 1981.gada.

Laima Slava vienmēr ir aktīvi ir bijusi iesaistīta Latvijas mākslas procesos: gan rakstot recenzijas par izstādēm, gan katalogu sastādīšanā un izstāžu veidošanā, gan strādājot Rīgas videocentra Multimediju birojā (1989-1991), gan izveidojot Rīgas multimediju centru (1991-1995), bet pēdējā laika nozīmīgākais devums ir vizuālo mākslu žurnāla „Studija” un izdevniecības „Neputns” izveidošana 1997.gadā, kas joprojām ir viena no pieredzes un tradīciju bagātākajām Latvijas izdevniecībām attēlu izdevumu jomā.

Mākslas zinātniece Laima Slavas pastāvīgi ir ieinteresējusi gan kolēģus, gan plašāku sabiedrību ar mākslas vēsturei nozīmīgām monogrāfijām, mākslas albumiem, rakstu krājumiem, aktualizējot personības nozīmi laikmeta un mākslas procesu kontekstā.Aija Zariņa "Princese Gundega", 1986. Kartons, eļļa, 160x145 cm. LMS muzejs

 

Šodien, 3.jūlijā Latvijas Mākslinieku savienība sirsnīgi sveic jubilejā mākslas zinātnieku, žurnālistu Pēteri Bankovski!

 

Pēteris Bankovskis absolvējis Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultāti 1980.gadā, un vēlāk studējis Latvijas Mākslas akadēmijā Mākslas vēstures un teorijas nodaļā. Latvijas Mākslinieku savienības biedrs kopš 1986.gada.

Pēteris Bankovskis sācis publicēties 1979.gadā un strādājis laikrakstos „Padomju jaunatne”, „Literatūra un Māksla”, „Labrīt” u.c., joprojām raksta laikrakstam „Diena”, interneta mākslas un kultūras portālam „Arterritory.com” u.c.

Pētera Bankovska publikācijām ir raksturīgs viņa stils: aptverot tēmu vai problēmu kontekstā, iezīmēt to ar savdabīgām piezīmēm, sarkastiskām asprātībām un precīziem vērojumiem. Viņa bagātīgā pieredze mākslas norišu atspoguļošanā un daudzie publicējumi būtiski bagātina Latvijas mākslas kritiku un vēsturi.Gunārs Krollis "Raiņa tēma. Gals un sākums.III", 1989. Oforts, 31x38 cm. LMS muzejs

 

Šodien,23.jūnijā, Latvijas Mākslinieku savienība sirsnīgi sveic jubilejā mākslinieku, prof. emeritus Gunāru Krolli!

 

Gunārs Krollis ir absolvējis Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu (tag.PIKC NMS JRMS) 1953.gadā, bet Latvijas Mākslas akadēmiju Grafikas nodaļu 1960.gadā ar diplomdarbu - ofortu ciklu “Latviešu strēlnieki” (vad.A.Apinis).

Izstādēs piedalās kopš 1956.gada, bet no 1963.gada ir Latvijas Mākslinieku savienības biedrs.

Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļas pasniedzējs (1974-1987) un profesors, Grafikas katedras Oforta darbnīcas vadītājs un pasniedzējs, profesors (1987-2006).

Līdzās radošajai un pedagoģiskajai darbībai, G.Krollis vienmēr aktīvi piedalījies mākslas procesos un darbojies gan Mākslinieku savienībā, Oforta ģildē, asociācijā B-13, gan dažādās izstāžu, konkursu un starptautisko Grafikas mākslas triennāļu žūrijās.

Grafikas vecmeistars Gunārs Krollis ir spoža personība, kuras radošais mantojums ir unikāla vērtība Latvijas mākslā. Viņa radošā darbība ir daudzveidīga, tomēr galvenokārt G.Krollis ir izcils grafikas nozares pārstāvis, kura daiļrade attīstījusies gan dažādu tehniku un tēmu izvēlē, gan stilistiski, gan grafikas lapās, zīmējumos, gleznās, gan grāmatu dizainā un ilustrācijās, bet vienmēr ir saglabāts savs izvēlētais rokraksts un kompozīcijas raksturs. Reālisma tradīcijās balstītie mākslas tēli ar apbrīnojamu līnijas un ritma izjūtu lakoniskās formās izvērsti un stilizēti, rodot asociatīvi bagātu un savdabīgi suģestējošu vispārēja koptēla noskaņu.

G.Kroļļa mākslas darbi atrodas: Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā, Valsts Tretjakova mākslas galerijā, Maskavā, Krievijā, A.Puškina mākslas muzejā, Maskavā, Krievijā un citos muzejos, kā arī privātkolekcijās Latvijā, Lietuvā, Zviedrijā, Krievijā, Somijā, Kanādā, ASV, Lielbritānija, Vācijā, Mongolijā, Austrijā, Polijā, Sīrijā, Libānā, Bulgārijā, Igaunijā, Japānā u.c.Dace Lielā "Līgava", 1987. Audekls, eļļa, 150x120 cm. LMS muzejs

 

Šodien, 12.jūnijā, Latvijas Mākslinieku savienība sirsnīgi sveic jubilejā gleznotāju Daci Lielo!


Dace Lielā absolvējusi 1975.gadā J.Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu ( tag. PIKC NMV JRMV), bet 1981.gadā Latvijas Mākslas akadēmijas Monumentālās glezniecības meistardarbnīcu ar diplomdarbu – sienas gleznojumu, kas realizēts Valdemārpils vidusskolā ( vad.I.Zariņš).

No 1983.gada Dace Lielā ir Latvijas Mākslinieku savienības biedre.

Dace Lielā aktīvi piedalījusies izstādēs, rīkojusi personālizstādes, veidojusi grāmatu grafikas. Mākslinieces glezniecībai raksturīgas tonālās attiecībās balstītas monumentālas kompozīcijas ar dabas fascinējošo valdzinājumu, kur ainavas tēlainība un noskaņa ļauj uztvert cilvēka trauslo būtību.Ivars Vesmanis “Sienas dekors”, 1981. Koks, 140x46x12 cm. LMS muzejs

Darbs apskatāms LMS muzeja ekspozīcijā "Russkij Ļes", 11.novembra krastmalā 35, Rīgā

 

10.jūnijā jubileju atzīmē LMS biedrs, koktēlnieks Ivars Vesmanis.

Vēlam daudz laimes un radošas veiksmes!


Jānis Pauļuks (1906–1984) "Tīklu lāpīšana", 1979. Kartons, eļļa, 93x98 cm. LMS muzejs

 

Šodien, 3.jūnijā, Latvijas Mākslinieku savienība sirsnīgi sveic jubilejā mākslas zinātnieku un ķīmiķi Zigurdu Konstantu!


Zigurds Konstants ir absolvējis Latvijas Universitātes ķīmijas fakultāti (1955), strādājis Rīgas porcelāna rūpnīcā (1955-59), Latvijas Zinātņu akadēmijā (1960-1993), ieguvis Dr.h.ķīm. (1993), bet mākslas vēsturei pievērsies kopš 1970.gada, un ilgus gadus bijis Latvijas Mākslas muzeju apvienības nodaļas vadītājs.

No 1984.gada Zigurds Konstants ir Latvijas Mākslinieku savienības biedrs.

Mākslas vēsturei nozīmīgas ir viņa publikācijas un raksti žurnālos „Karogs”, „Māksla”, Studija” u.c., krājumos „Latviešu tēlotāja māksla monogrāfijas”, teksti mākslas katalogos „Maija Tabaka” ( 1983), „Auseklis Baušķenieks” ( 1990) un vērienīgā monogrāfija „Jānis Pauļuks” (1992), (2006). Zigurda Konstanta rakstītie teksti par Latvijas porcelāna mākslas un glezniecības attīstību, iedziļinoties ikvienā problemātikā, ir precīzi, izjusti un saistoši ikvienam lasītājam.Ināra Garklāva “Atbrīvošanās. Pēc Garamišvilli dzejas motīviem”, 1984. Oforts, 43x36 cm. LMS muzejs

 

Šodien, 30.maijā, Latvijas Mākslinieku savienība sirsnīgi sveic jubilejā grafiķi un pedagoģi Ināru Garklāvu!

Māksliniece beigusi J.Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu (1975), Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu (1981), ieguvusi humanitāro zinātņu Maģistra grādu vizuāli plastiskajās mākslās, strādā par zīmēšanas un grafikas skolotāju PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skolā. No 1986.gada Ināra Garklāva ir Latvijas Mākslinieku savienības biedre.

Izstādēs piedalās kopš 1980. gada un radījusi daudz grafikas darbus, galvenokārt, strādājot mecotintas un oforta tehnikās, kā būtiskus izteiksmes līdzekļus izmantojot ritmu, trauslu līniju un niansētas melnbaltās krāsu pārejas. Nozīmīgi ir viņas poētiski groteskie tēli, kuri pauž latviešu tautas pasakās un folklorā balstītas vērtības, kā arī zīmes, simboli un metaforas, kas tik raksturīgi Latvijas mākslā 20.gs. beigās.

Mākslinieces I.Garklāvas daiļrades daudzveidība vērojama gan izteiksmīgās un tik dažādā mākslinieciskā valodā radītās, galvenokārt - akvareļa tehnikā, grāmatu ilustrācijas: M.K.Lopess „Vecenītes ar saulessargiem”, 1981., „Bērnu mūzikas antoloģija”, 1983., latviešu tautas pasaku izlase “Trīs vēja mezgli”, 1988., F.Bārda „Lietus vīriņš”, sērija BIKIBUKS, 2014., u.c., gan mākslinieces inscenētājas darbā animācijas filmu studijā “Dauka”, kur viņas zīmētie tēli atdzīvojas filmā “Kaķīša dzirnavas” pēc K. Skalbes pasaku motīviem.Oskars Muižnieks “Klusā daba”, 1968. Oforts, 40x31 cm. LMS muzejs

 

Šodien, 24.maijā, Latvijas Mākslinieku savienība sirsnīgi sveic jubilejā mākslas zinātnieci Rūtu Muižnieci!

 

Mākslas zinātniece R.Muižniece sākotnēji studijas beigusi Latvijas Universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātē latviešu valodas un literatūras specialitātē (1960), bet Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas nodaļu beigusi 1974.gadā un mākslas maģistres grādu ieguvusi 1997.gadā.

Latvijas Mākslinieku savienības biedre Rūta Muižniece ir no 1978.gada, kā arī Latvijas Mākslinieku savienībā aktīvi strādājusi kā sekciju vadītāja un atbildīgā sekretāre (1984-1992).

Savā radošajā mūžā viņa ir darbojusies dažādās jomās: gan kā mākslas izstāžu kuratore, katalogu sastādītāja, scenāriju autore TV raidījumiem, rakstījusi recenzijas, izdotas vairākas grāmatas, kas ir nozīmīgas gan kā izziņas avots Latvijas mākslas vēsturē, gan laikmeta atspoguļojuma raksturojumā, gan izpratnē par mākslinieka personību, piemēram, jaunākās grāmatas: "Oskari, alū-ī! jeb Stāsts par Oskara Muižnieka dzimtu un dzīvi" (Atēna 2002), "Uz kurieni līdzens ceļš? Gunārs Cīlītis" (H2E, 2016).Vera Veisa "Pablo Neruda", 91x42x59, bronza, 1976, LMS muzejs

 

Latvijas Mākslinieku savienība šodien, 18.maijā, sveic jubilejā tēlnieci un porcelāna mākslinieci Veru Veisu!

Vera Veisa ir izcila tēlniece, kas pieder pie talantīgu tēlnieku paaudzes, kuri savus novatoriskos modernisma stilistikā balstītos meklējumus pieteica 20.gs.70.gados - Ligita Ulmane-Franckeviāa, Dagnija Nīcmane, Vilnis Titāns, Ojārs Feldbergs, J.Zihmanis u.c. V.Veisa savu laikabiedru vidū atšķīrās ar individuālu un smalku plastikas izjūtu, kas īstenota formu veidojošā kustības ritmikā it īpaši bronzā veidotajos mākslas darbos: lielizmēra portretos, sportistu tēlojumā, medaļās, plaketēs. Līdzās tēlniecības darbu izveidei, māksliniece strādājusi Rīgas porcelāna rūpnīcā, kur reālistiskās tautu meitu, zvēru un putnu sīkplastikas figūrās tiek uzsvērta formas plastiskā pašvērtība. Valdis Villerušs “Ainava caur logu”, 1975. Kokgriezums, 14x9 cm. LMS muzejs

 

Latvijas Mākslinieku savienība sirsnīgi sveic jubilejā grafiķi, mākslas zinātnieku un LMA profesoru Valdi Villerušu.

 

Mākslinieks Valdis Villerušs 1968.gadā absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu. Kopš 1970.gada strādā LMA par pasniedzēju.

Izstādēs piedalās kopš 1968.gada.

Latvijas Mākslinieku savienības biedrs no 1986.gada.

Darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Ludviga modernās mākslas muzejā Ķelnē (Vācija), Valsts Tretjakova galerijā (Krievija) u.c.

Valdis Villerušs ir ievērojams grāmatu ilustrators un kolekcionārs, kā arī liels grāmatniecības vēstures pazinējs un pētnieks. Piedalījies un ir godalgots daudzās grāmatu izstādēs Latvijā un ārzemēs. Ir mākslinieks vairāk kā 200 grāmatām.

 

“Valdis Villerušs izjūt grāmatu kā ansambli, ar savu ieguldījumu veicina grāmatu mākslas izaugsmi, piedalās dažādās grāmatu grafikas izstādēs. Kā grāmatu mākslinieku V.Villerušu interesē dažāda rakstura literārie darbi. Viņš spēj uztvert rakstnieka savdabīgo domu un radīt literārajam mākslas tēlam līdzvērtīgus tēlus grafikas valodā.” Mākslas zinātniece Renāte Bļodone

 


 

 

Ē.Ošs (1927) “Mēs paļaujamies uz mākslinieku gaumi”, 1966. Papīrs, akvarelis, guaša, tuša, 26x34 cm.

Publicēts žurnālā “Dadzis”, 1966.g. Nr.7

 

3.maijā par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku iecelts grafiķis, karikatūrists un LMS biedrs Ēriks Ošs! Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu kultūrā un spilgtu radošo devumu karikatūras žanra attīstībā Latvijā. Sirsnīgi sveicam!Ieva Iltnere “Klāra”, 1985. Audekls, eļļa, 121x120 cm. LMS muzejs

 

Šodien, 19.aprīlī, Latvijas Mākslinieku savienība sirsnīgi sveic jubilejā gleznotāju un LMA asociēto profesori Ievu Iltneri! Lai daudz radošas veiksmes!Ojārs Breģis "Trīs formas", 1983. Granīts, 34x58x35 cm. LMS muzejs

 

Latvijas Mākslinieku savienība šodien, 12.aprīlī, sveic jubilejā latviešu tēlnieku, pedagogu un publicistu Ojāru Breģi!

 

Ojārs Breģis ir latviešu granīttēlniecības vecmeistars, 20.gs.70.gadu savpatnās latviešu akmenstēlniecības aizsācējs un konsekvents turpinātājs. Mākslinieks pieder pie tēlnieku paaudzes, kuri sevi pieteica 20.gs.70.gados – Ligita Ulmane-Franckeviāa, Dagnija Nīcmane, Vilnis Titāns, Ojārs Feldbergs u.c., kas piekopa tiešās kalšanas metodi granītā, bez iepriekšējas veidošanas un modeļa.  

Ojārs Breģis nemainīgi pieturās pie savas modernisma stilistikā ieturētās formveides. Tēlnieka iecienīts motīvs ir tehnikas un dabas elementu sintēze, kuras pamatā ir juteklisks un emocionāls pārdzīvojums.2.aprīlī jubileju svin latviešu grafiķis un pedagogs Vladislavs Grišins.

Sirsnīgi sveicam mākslinieku dzimšanas dienā!


Mākslinieks Vladislavs Grišins personālizstādes atklāšanā galerijā "Sidegunde”. Foto autore Baņuta Ancāne

 


Daina Dagnija "Plaukšana", 2006. Audekls, eļļa, 90x90 cm. No LMS arhīva materiāliem

 

Šodien, 15.martā nozīmīgā jubilejā sirsnīgi sveicam latviešu gleznotāju, LMS biedri Dainu Dagniju.


Māksliniece dzimusi Rīgā, bet lielāko daļu sava radošā mūža pavadījusi ASV. 2001.gadā Daina Dagnija atgriezās Latvijā.  Gleznotāja mācījusies Detroit School of Arts and Crafts, ASV (1956 – 1959), Chouinard Institute (CAL Arts) Losandželosā, ASV (1960), apguvusi mākslas pedagoģiju OCCC Mākslas skolā Demarestā, ASV (1995 – 2001).

 

Daina Dagnija ir pazīstama ar lielformāta figurālo un abstrakto glezniecību. Viņas māksla ir eksistenciāli ievirzīta un personiski pārdzīvota. Ekspresīvā krāsu valodā Daina Dagnija ir pievērsusies gan sociālām, gan politiskām norisēm, gleznojusi bēgļus, Amerikas ikdienu, kritiski izgaismojusi materiālo kultu. Īpaša tēma Dainas Dagnijas mākslā ir sievietes radošās spējas, viņas spēka avoti, depresijas spektrs no galēja izmisuma līdz atdzimšanai un skaidrībai.” Māksliniece Inga Brūvere


Dainas Dagnijas personālizstādes notikušas gan ārzemēs, gan Latvijā – Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē "Arsenāls" (2004), Jūrmalas pilsētas muzejā (2012), Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā (2015) u.c. Māksliniece piedalījusies arī daudzās grupu izstādēs: Prāgas Nacionālajā galerijā, Čehijā (2011); „Zelta darbi” LNMM izstāžu zālē „Arsenāls”, Latvijā (2010); Viļņas biennālē, Lietuvā (2009); Tallin Applied Art triennālē, Igaunijā (2006), P.S.1.(MOMA) Ņujorkā, ASV; Women’s Caucus for Art ”Painters Puzzle Project#1”, 666 Broadway, Ņujorkā, ASV u.c.

 

2016.gadā māksliniecei piešķirta VKKF mūža stipendija par sasniegumiem mākslā.