AKTUALITĀTES LMS PROJEKTI LMS VĒSTURE LMS STRUKTŪRA LMS APAKŠSTRUKTŪRAS LMS KONGRESI LMS STATŪTI LMS BIEDRI KĀ KĻŪT PAR LMS BIEDRU? LMS BIEDRU RADOŠĀS KOPAS LMS DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS INTERNETA SAITES LMS KONTAKTI

Ziedo Latvijas Mākslinieku savienībai

LMS vēsture

 

BiedrÄ«ba „Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba” (LMS) apvieno māksliniekus un mākslas zinātniekus Latvijā un pasaulÄ“. LMS kā organizācija dibināta 1941. gadā, biedrÄ«bas statusu ieguvusi 2005. gadā, 2006. gadā piešÄ·irts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.


LMS ir lielākā radošÄ profesionālā organizācija Latvijā, kas apvieno 860 vizuālās mākslas jomu pārstāvošus biedrus. Organizācija veicina mākslas attÄ«stÄ«bu un kultÅ«ras vÄ“rtÄ«bu saglabāšanu Latvijā, koordinÄ“ lokālos mākslas projektus un aktÄ«vi iesaistās starptautiska mÄ“roga mākslas norisÄ“s. Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas atkārtotajā ārkārtas kongresā 01.11.2014. LMS statÅ«tos tika pieņemts, ka LMS Ä“kas un muzeja krājums ir vienots muzeja komplekss, uzsverot, ka mākslas darbu kolekcija Latvijas kultÅ«rtelpā veidojusies lÄ«dz ar LMS kā kultÅ«ras industrijas attÄ«stÄ«bu.

 

LMS Ä«pašumā un valdÄ«jumā esošie objekti ir radošo industriju centri un kultÅ«ras procesu saskares telpa, kas ir atvÄ“rta gan klasiskajai mākslai, gan laikmetÄ«gu mākslas projektu realizācijai. LMS ir noslÄ“gusi sadarbÄ«bas lÄ«gumus ar Latvijas Mākslas akadÄ“miju, Vidzemes augstskolu, RÄ«gas pašvaldÄ«bas aÄ£entÅ«ru „RÄ«gas pieminekļu aÄ£entÅ«ra”, Lietuvas Mākslinieku asociāciju, Igaunijas Mākslinieku asociāciju, Daugavpils Marka Rotko mākslas centru, ar Eiropas Komisiju BriselÄ“ (LMS muzeja un LMS biedru mākslas darbu ekspozÄ«cija Berlaymont Ä“kā, BriselÄ“), sadarbÄ«ba ar ārzemju vÄ“stniecÄ«bām Latvijā un Latvijas vÄ“stniecÄ«bām ārzemÄ“s (Latvijas republikas vÄ“stniecÄ«bas Lietuvā un Igaunijā, Lietuvas republikas vÄ“stniecÄ«ba Latvijā, Slovākijas vÄ“stniecÄ«ba Latvijā u.c.). LMS ir sadarbÄ«ba ar nevalstiskajām kultÅ«ras organizācijām (Latvijas Arhitektu savienÄ«ba, apvienÄ«ba „OrbÄ«ta”, Mākslinieku grupa KOKONS, biedrÄ«bas "Radošuma meka" un "Dzirnavas", DirtyDeal Audio, POPPER Magazine u.c.) LMS ir starptautiskās organizācijas IAA (International Association of Art) dalÄ«bniece. LMS aktÄ«vi iesaistās RÄ«gas un Latvijas kultÅ«ras projektos – Muzeju nakts, Staro RÄ«ga, Baltā nakts, Lielā Talka u.c.