AKTUALITĀTES LMS PROJEKTI LMS VĒSTURE LMS STRUKTŪRA LMS APAKŠSTRUKTŪRAS LMS KONGRESI LMS STATŪTI LMS BIEDRI KĀ KĻŪT PAR LMS BIEDRU? LMS BIEDRU RADOŠĀS KOPAS LMS DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS INTERNETA SAITES LMS KONTAKTI

Ziedo Latvijas Mākslinieku savienībai

LMS vēsture

 

Biedrība „Latvijas Mākslinieku savienība” (LMS) apvieno māksliniekus un mākslas zinātniekus Latvijā un pasaulē. LMS kā organizācija dibināta 1941. gadā, biedrības statusu ieguvusi 2005. gadā, 2006. gadā piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.


LMS ir lielākā radošā profesionālā organizācija Latvijā, kas apvieno 860 vizuālās mākslas jomu pārstāvošus biedrus. Organizācija veicina mākslas attīstību un kultūras vērtību saglabāšanu Latvijā, koordinē lokālos mākslas projektus un aktīvi iesaistās starptautiska mēroga mākslas norisēs. Latvijas Mākslinieku savienības atkārtotajā ārkārtas kongresā 01.11.2014. LMS statūtos tika pieņemts, ka LMS ēkas un muzeja krājums ir vienots muzeja komplekss, uzsverot, ka mākslas darbu kolekcija Latvijas kultūrtelpā veidojusies līdz ar LMS kā kultūras industrijas attīstību.

 

LMS īpašumā un valdījumā esošie objekti ir radošo industriju centri un kultūras procesu saskares telpa, kas ir atvērta gan klasiskajai mākslai, gan laikmetīgu mākslas projektu realizācijai. LMS ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Latvijas Mākslas akadēmiju, Vidzemes augstskolu, Rīgas pašvaldības aģentūru „Rīgas pieminekļu aģentūra”, Lietuvas Mākslinieku asociāciju, Igaunijas Mākslinieku asociāciju, Daugavpils Marka Rotko mākslas centru, ar Eiropas Komisiju Briselē (LMS muzeja un LMS biedru mākslas darbu ekspozīcija Berlaymont ēkā, Briselē), sadarbība ar ārzemju vēstniecībām Latvijā un Latvijas vēstniecībām ārzemēs (Latvijas republikas vēstniecības Lietuvā un Igaunijā, Lietuvas republikas vēstniecība Latvijā, Slovākijas vēstniecība Latvijā u.c.). LMS ir sadarbība ar nevalstiskajām kultūras organizācijām (Latvijas Arhitektu savienība, apvienība „Orbīta”, Mākslinieku grupa KOKONS, biedrības "Radošuma meka" un "Dzirnavas", DirtyDeal Audio, POPPER Magazine u.c.) LMS ir starptautiskās organizācijas IAA (International Association of Art) dalībniece. LMS aktīvi iesaistās Rīgas un Latvijas kultūras projektos – Muzeju nakts, Staro Rīga, Baltā nakts, Lielā Talka u.c.