AKTUALITĀTES KONKURSI SVEICAM SĒRU VĒSTS IZNOMĀ / IZĪRĒ ARHĪVS 2012-2017 RECENZIJAS UN INTERVIJAS RECENZIJAS INTERVIJAS LMS PROJEKTI LMS VĒSTURE LMS STRUKTŪRA LMS APAKŠSTRUKTŪRAS LMS KONGRESI LMS STATŪTI LMS BIEDRI KĀ KĻŪT PAR LMS BIEDRU? LMS BIEDRU RADOŠĀS KOPAS LMS DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS INTERNETA SAITES LMS KONTAKTI

Ziedo Latvijas Mākslinieku savienībai

"Lidojums"

No 21. augusta līdz 8. septembrim Latvijas Mākslinieku savienības galerijā bija apskatāma ievērojamā Latvijas mākslinieka un pedagoga Vladimira Kozina 90 gadu jubilejas izstāde „Lidojums”. Glezniecības stilistikas izvēlē V. Kozins ir konsekvents reālists. Mākslinieks gleznojis lielformāta figurālas kompozīcijas, kurās vērojami radošie centieni sabalansēt reālisma prasības ar gleznotāja personiskajām sajūtām. Darbos atklājas meistaram raksturīgā spēja prasmīgi izmantot dažādo izteiksmes līdzekļu paleti, īpaši akcentējot tādu kvalitāti, kā māksliniekam raksturīgo triepienu, kas viņa daiļradē attīstīts līdz impresionistiskam vieglumam. Sasaistot izstādes norises laiku ar mākslinieka dzimšanas dienu, kuru meistars atzīmēs 17. septembrī , aicinājām V. Kozinu uz nelielu sarunu.

 

LMS galerijā notikusī izstāde „Lidojums” bija kā Jūsu daiļrades retrospektīvs apskats. Kāda sajūta, atskatoties uz padarīto, pārņēma Jūs?

 

Mākslinieku veido laiks. Un tas arī atspoguļojas viņa daiļradē. Atskatoties, uz padarīto, es atceros konkrētu laiku, piemēram, aplūkojot klusās dabas ar ikonu fragmentiem, es atceros laiku, kad pēc Padomju Savienības sabrukšanas aktuāla atkal kļuva pareizticība, tās sludinātās vērtības. Darbā „Ticība” es mēģināju atspoguļot šo laiku, kur ticības atgriešanos simbolizē ikonā attēlotais, daļēji ēnā novietotais Kristus tēls. Savos darbos māksliniekam nav iespējams norobežoties no sava laika, no sabiedrībā notiekošā. Cita lieta ir milzīga talanta klātbūtne, taāu pat tādi meistari kā Pikaso un Dalī, nevarēja izbēgt no laikmeta aktualitātēm.

 

Kas Jūs mudināja pievērsties mākslai un tieši glezniecībai, kā medijam, kurā izpausties?

 

Es piedzimu vienkāršā zemnieku ģimenē, kur neviens nebija tieši saistīts ar mākslu. Kādā brīdī es pats pēc savas iniciatīvas devos uz tēlniecības pulciņu. Tur sastapos ar lielisku pasniedzēju, kas palīdzēja man spert pirmos soļus mākslā. 15 gadu vecumā nācās pārcelties uz citu pilsētu, kur nebija iespējas nodarboties ar tēlniecību, taāu tur bija glezniecības nodarbības. Tā nu es pievienojos tām. Jāsaka, ka nekad par šīm lietām īpaši nebiju aizdomājies, viss notika dabiski un pats no sevis. Un, iespējams, ja Vitebskā, kur vēlāk mācījos, būtu bijis tēlniecības pulciņš, šobrīd es būtu tēlnieks.

 

Vai šobrīd Jūs vēl joprojām aktīvi gleznojat?

 

Nē, diemžēl man nav savas meistardarbnīcas, kurā varētu strādāt. Mājās ar eļļas glezniecību nodarboties ir grūti, tāpēc es esmu pievērsies pastelim.

 

Savā daiļradē esiet pievērsies dažādiem žanriem: gan lielformāta figurālai glezniecībai, gan portretiem, gan ainavai, gan klusajai dabai. Kas konkrētajā brīdī ir noteicis strādāšanu noteiktā žanra robežās?

 

Kas attiecas uz klusajām dabām – tās jāveido katram māksliniekam, jo tā ir ļoti laba skola. Savukārt, portretos ir jāmāk atklāt katra cilvēka individualitāti. Pat, ja mākslinieks formāli izdara visu pareizi, vienmēr paliek kāda detaļa, bez kuras attēlošanas portrets nespēj pa īstam „atdzīvoties”. Mani vienmēr ir interesējis cilvēks un viņa personība, taāu portretus esmu gleznojis tikai tādā gadījumā, ja labi pazīstu otru cilvēku. Bet ainavā man nekad nav pastāvējis kāds virsuzdevums, kā, piemēram, V. Purvītim. Gleznojot ainavas, vienmēr esmu tiecies notvert un nodot skatītājam noskaņu.

 

Runājot par izmaiņām: aplūkojot izstādē „Lidojums” eksponētos darbus, jūtams, kā Jūsu gleznieciskais rokraksts laika gaitā ir mainījies. Kas motivē mākslinieku mainīties – iekšējā stāvokļa izmaiņas vai ārējie apstākļi?

 

Ļoti sarežģīts jautājums. Domāju, ka mākslinieciskā rokraksta attīstība zināmā mērā ir talanta priekšrocība. Tā ir spēja mainīt sevi, nezaudējot mākslas darbu pamatkvalitātes. Diemžēl mūsdienās mākslinieki bieži atrod tikai vienu veidu, kā vienlaicīgi atšķirties un izpaust sevi, no kura vēlāk nav spējīgi atbrīvoties, līdz ar to nav spējīgi mainīties.

 

Kas laika gaitā, veidojot arvien jaunus darbus, ir kalpojis par iedvesmas avotiem? Kāda ir bijusi motivācija strādāt, radīt?

 

Redziet, neesmu no māksliniekiem, kas mēģina impulsīvi visu laiku atklāt kaut ko jaunu. Vienmēr esmu stingri stāvējis uz zemes. Radot savus darbus, nepaļāvos uz iedvesmas uzplūdiem, bet balstījos uz kādu konkrētu ideju, to papildinot ar savām tā brīža izjūtām.

 

50 gadus Jūs esat strādājis Mākslas akadēmijā kā pedagogs. Ko šī darba pieredze ir Jums devusi kā māksliniekam?

 

Būt par pedagogu – tā ir milzīga atbildība. Pedagogam ar savu rīcību ir nepieciešams izraisīt jaunajos māksliniekus cieņu un respektu. Lai kļūtu par autoritāti, svarīga ir intensīvāka atdeve darbam un tas, zināmā mērā, liek būt nepārtrauktā formā un tonusā.

 

Lai taptu par veiksmīgu mākslinieku, kas Jūsuprāt ir svarīgāks: talants vai darbs?

 

Talants. Taāu ar to ir jāmāk rīkoties, tas nepārtraukti ir jāpapildina ar pieredzi. Mākslinieks nedrīkst zaudēt galvu. Daudzi mākslinieki mūsdienās koncentrējas uz to, ka rāda, cik viņi ir drosmīgi un izaicinoši, nostādot priekšplānā savu personību un reāli paveikto tikai otrajā vietā. Manuprāt, jābūt otrādāk: sākumā darbs un pēc tam personība.

 

Kā vērtējat šī brīža Latvijas glezniecības attīstību? Vai saredzat kopīgas iezīmes, kas vieno mūsdienu jaunos māksliniekus?

 

Vērtēju ne pārāk pozitīvi. Latvijā šobrīd ir daudz talantīgu, izglītotu mākslinieku, taāu viņi cenšas atrast savu ceļu, uzsvaru liekot uz formu un aizmirstot par saturu. Apmeklējot izstādes, nav skaidri saprotams mērķis, kādu mākslinieki sev ir izvirzījuši. Māksla nevar pastāvēt bez virsuzdevuma. Otra lieta ir mākslas dzīves organizācija. Šobrīd mākslas darbu apriti kontrolē ļoti šaurs cilvēku loks, turklāt viss notiek nepārredzami. Šajos jautājumus es vēlētos redzēt lielāku skaidrību un atvērtību.

 

Autors: Elīna Pastare