AKTUALITĀTES LMS PROJEKTI RECENZIJAS INTERVIJAS LMS VĒSTURE LMS KONGRESI LMS STATŪTI LMS BIEDRI LMS STRUKTŪRA LMS APAKŠSTRUKTŪRAS DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS LMS TALKAS Zvārtavas pilī Talka Gaujas ielā 9 Talka Gaujas ielā 1 BIEDRU RADOŠĀS KOPAS KĀ KĻŪT PAR LMS BIEDRU? INTERNETA SAITES LMS KONTAKTI

Ziedo Latvijas Mākslinieku savienībai

LMS talkas

LMS talkas parasti notiek rudenī vai pavasarī. Tās rīko LMS valde, bet ir arī iespējams LMS biedriem ieteikt talkas rīkošanas vietu un laiku.

Vairāk skatamies apakšsadaļās.