AKTUALITĀTES KONKURSI SVEICAM SĒRU VĒSTS IZNOMĀ / IZĪRĒ ARHĪVS 2012-2016 RECENZIJAS UN INTERVIJAS LMS PROJEKTI LMS VĒSTURE LMS STRUKTŪRA LMS APAKŠSTRUKTŪRAS LMS KONGRESI LMS STATŪTI LMS BIEDRI KĀ KĻŪT PAR LMS BIEDRU? LMS BIEDRU RADOŠĀS KOPAS LMS DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS INTERNETA SAITES LMS KONTAKTI

Ziedo Latvijas Mākslinieku savienībai

 

Announcement


XI. International Ceramics Symposium Römhild, Thuringia, Germany From 5 August until 2 September 2018. The XI. International Ceramics Symposium in the town of Römhild in 2018 will focus on the theme of “Ceramics Speak Many Languages”.

 

Conditions of participation: The number of participants is limited to a maximum of eight artists who are chosen from the applicants by a panel of experts. Each participating artist will receive a grant amounting to €2,000.00, as well as free food and accommodation, for the duration of the symposium. We expressly require experimental work for creating expanded forms of expression, particularly in the sphere of sculptures. We will provide: clay and porcelain for a very wide variety of different production technologies and firing temperatures, as well as state of the art firing technology from the firm ROHDE, electric and gas-fired chamber kilns and top loaders, wood-fired open-fire kilns, top-hat kilns, trolley hearth kilns and RAKU kilns. Temporary firing technologies can also be made available operationally, depending on demand and firing requirements. Artists are traditionally given a certificate of participation at the end of the symposium ends.
All artistic works are publicised in exhibitions and in an exhibition catalogue. Selected works will be shown in a permanent exhibition at Schloss Glücksburg CERAMICS MUSEUM.

 

CLOSING DATE FOR APPLICATIONS: 30 September 2017

 

Your application must contain: At least 10-15 representative photographs, preferably high-resolution photographs on CD-ROM/DVD, as well as documentation on work and exhibitions so far and a CV. The artists chosen by the panel will receive their nomination / invitation by 31/12/2017.

 

The symposium is organised by the supporters’ association ‘International Ceramics Symposium Römhild e.V.’, with the support of the town of Römhild, the state of Thuringia, Römhild ceramics foundation and business sponsors. Send your application to: Supporters’ Association of the International Ceramics Symposium

Römhild Schloss Glücksburg PF 11 41, 98628 Römhild, Germany Email: info@keramiksymposium-roemhild.de
www.keramiksymposium-roemhild.de Contact: Michael Knie Tel. 49(0) 36948 82162
 


 

Bremer Kunststipendium

Art Grant of the City of Bremen


 In cooperation with the Bremische Bürgerschaft (The State Parliament) the Bremische Heimstiftung
(Foundation of Homes and Residences) awards grants for artists from the twin towns of Bremen, as
Gdansk, Riga, Haifa, Dalian, Izmir or Durban.
The Bremer Heimstiftung founded in 1953 runs 20 residential- and nursing homes in Bremen for
about 3000 senior citizens.
The grant of the City of Bremen is awarded two or three times a year for a period of either three or
five months.
 
Conditions for the Application: • Any professional artist from the twin towns of the city of Bremen may apply for the grant. • There are no age restrictions. • The grant is directed to artists of Fine Arts (Painting, Drawing, Graphic, Sculpture, Photography, Video, Installation and Mixed Media). • An adequate command of either the German or English language is required. • An accident and health insurance for abroad has to be taken out in advance. • The grant offered by the city of Bremen is a residential grant. The grant holder is expected to live and work mainly in Bremen during his/her stay. • For the application please use the relevant application form which contains all information also about the materials that have to be submitted. • The application documents have to be returned within the specified time period.
 
Benefits:
The art grant of the city of Bremen includes the following benefits: • Accommodation: The Bremer Heimstiftung makes available a self-contained apartment with separate entrance in its retirement home „Stiftungsresidenz Landhaus Horn“. The furnished apartment of about 65 square meters consists of a studio, workshop/kitchen, one bedroom and a bathroom. Internet connection is available.
• Meals: Meals in its own restaurant are also made available by the Bremer Heimstiftung. • Support: The curator (Dr. Katerina Vatsella) is the contact person for the grant holders.
She will answer questions and help the grant holders during their stay to get into contact
with institutions and colleagues. • Financial Supplements: In addition the Bremische Bürgerschaft grants a small financial supplement of Euro 150,- monthly for other costs that may arise plus a BSAG ticket
(public transport system of Bremen) which guarantees the grant holder a better mobility throughout the town. The artists have free entrance in all museums and free tickets for the theater / opera. • Exhibitions: Exhibitions may be arranged at the end of the grant holder’s stay. This exhibition can be organized at varying places. Priority is given to the house of the Parliament (Bremische Bürgerschaft).
 
Furthermore: • No supplements are granted for travel, material or transport. • The grant holder has to have an accident and health insurance for abroad. The art grant does • not cover any insurance. • The grant holder is responsible for the cleaning of the apartment.
 
Selection Procedure
The decision on the award of the grant is made by a specialist jury.
No reasons are given for the decision of the jury.
 
Materials
The materials for the application have to be sent to: 
Bremer Kunststipendium c/o Bremer Heimstiftung Stiftungsresidenz Landhaus Horn Schwachhauser Heerstr. 264 28213 Bremen Fax: 0049-421-24 68 119
 
For further information please contact:
Dr. Katerina Vatsella, curator of the Art Grant: mail@vatsella.de

 Izsludināts konkurss par vides objekta dizaina izstrādi BrÄ«vÄ«bas – Neretas ielas krustojumā JÄ“kabpilÄ«

JÄ“kabpilÄ« izsludināts konkurss par vides objekta dizaina izstrādi BrÄ«vÄ«bas – Neretas ielas krustojumā.


Konkurss par vides objekta dizaina izstrādi izsludināts, lai turpinātu pilnveidot vizuāli pievilcÄ«gu un estÄ“tisku JÄ“kabpils pilsÄ“tu. Konkurss ir atklāts, tajā var piedalÄ«ties jebkura fiziska vai juridiska persona. Rezultātus vÄ“rtÄ“s izveidota komisija, kura apstiprināta ar JÄ“kabpils pilsÄ“tas domes lÄ“mumu. Konkursa mÄ“rÄ·is ir rast ideju un veidot laikmetÄ«gu, vizuāli izteiksmÄ«gu vides objektu JÄ“kabpils pilsÄ“tas publiskajā ārtelpā, respektÄ“jot apkārtÄ“jo vidi un vienlaikus radot oriÄ£inālu, JÄ“kabpils tÄ“lam atbilstošu vietzÄ«mi.

KopÄ“jais konkursa balvu fonds ir 3000,00 euro apmÄ“rā. Pieteikumi konkursam jāiesniedz BrÄ«vÄ«bas ielā 120, JÄ“kabpilÄ«, Vienas pieturas aÄ£entÅ«rā no šÄ« gada 1.aprīļa lÄ«dz 30.jÅ«nijam. 

 

Vairāk par konkursa nosacÄ«jumiem var izlasÄ«t pašvaldÄ«bas mājas lapā www.jekabpils.lv, sadaļā Jaunumi.Ģederta Eliasa balva par lauku tēmu Latvijas glezniecībā

 

Jelgavas pilsÄ“tas pašvaldÄ«ba nodibina “Ä¢ederta Eliasa balvu par lauku tÄ“mu Latvijas glezniecÄ«bā” un pirmo reizi izsludina konkursu par labāko lauku tÄ“mai veltÄ«to darbu, lai veicinātu lauku tÄ“mas tradÄ«cijas attÄ«stÄ«bu Latvijas glezniecÄ«bā.


No 2017. gada 1. lÄ«dz 16. jÅ«nijam Ä¢.Eliasa Jelgavas vÄ“stures un mākslas muzejā (AkadÄ“mijas ielā 10, Jelgavā) darba dienās no plkst. 10.00 lÄ«dz 17.00 mākslinieki aicināti iesniegt savus darbus, lai pieteiktos dalÄ«bai konkursa izstādÄ“ “Ä¢ederta Eliasa balva par lauku tÄ“mu Latvijas glezniecÄ«bā”. Papildus Nolikumā norādÄ«tajam, jāiesniedz arÄ« gleznas autora digitāla fotogrāfija, nosÅ«tot pa e-pastu: muzejs@muzejs.jelgava.lv


Žūrijā darbus vÄ“rtÄ“s: žūrijas priekšsÄ“dÄ“tājs Jelgavas pilsÄ“tas domes priekšsÄ“dÄ“tājs Andris Rāviņš, Jelgavas novada domes priekšsÄ“dÄ“tāja vietniece Ilze VÄ«tola (novada dome), Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce, Latvijas Mākslas akadÄ“mijas rektors Aleksejs Naumovs, Latvijas Mākslas akadÄ“mijas Informācijas centra vadÄ«tāja IngrÄ«da Burāne, Jelgavas mākslinieku biedrÄ«bas valdes priekšsÄ“dÄ“tājs Māris Brancis un Ä¢.Eliasa Jelgavas vÄ“stures un mākslas muzeja direktores vietniece Marija Kaupere.

 

Ä¢ederta Eliasa balvas ieguvÄ“js tiks paziņots izstādes atklāšanā Ä¢.Eliasa Jelgavas vÄ“stures un mākslas muzejā 2017. gada 5. septembrÄ«. Nolikums par pieteikšanos konkursa izstādei šeit: http:www.jelgava.lv un jvmm.lv  

 

 Papildus informācija:

LÄ«ga Martinenko

JPPI Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

Tālr.: 63023383, 29208389

E-pasts: muzejs@muzejs.jelgava.lv

 

 


 

 

Vairāk informācijas:

 

https://drive.google.com/file/d/0Bxt0i21buMpuR3ZDZVFkN1N6bU0/view

 

https://www.facebook.com/RojaArtLab/

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec1cS2SDkxF9gvYqWTSbcZoNqf5r98y30Y7GjrczMOsD4sdQ/viewform?c=0&w=1

 NIEDRU SKULPTŪRU SKIÄŒU KONKURSA „Kuršu kāpu simboli NOLIKUMS

 

I. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI


1. ŠÄ« gada 5-14 jÅ«nijs Kuršu kāpu nacionālā parka direkcija organizÄ“ tradicionālo starptautisko tÄ“lnieku simpoziju, kura laika tiks radÄ«ta niedru skulptÅ«ru ekspozÄ«cija uz Å«dens Dzintara lÄ«cÄ«, JuodkrantÄ“. EkspozÄ«cija veltÄ«ta Rudens ekvinokcijai un Baltu vienÄ«bas dienai. Šogad norisināsies jau XI svÄ“tki, kuru laikā mākslinieku radÄ«ti darbi atklās cilvÄ“ka un dabas saskanÄ«gas attiecÄ«bas un mākslinieku profesionalitāti. SkulptÅ«ras tiks radÄ«tas šÄ« gada 5-14 jÅ«nijs skulptoru radošajā nometnÄ“ JuodkrantÄ“ un pÄ“c tam tik uzceltas Dzintara lÄ«cÄ« un tiek eksponÄ“tas visas vasaras sezonas laikā. 22. septembrÄ«, kad tiks svinÄ“ta Rudens ekvinokcija un Baltu vienÄ«bas diena, teatralizÄ“ta sarÄ«kojuma laikā skulptÅ«ras tiks sadedzinātas. Konkursa mÄ“rÄ·is ir sarÄ«kot oriÄ£inālo, augstas mākslinieciskās vÄ“rtÄ«bas niedru skulptÅ«ru ekspozÄ«ciju, ko bÅ«s iespÄ“jams apskatÄ«t visas vasaras sezonas laikā.

2. Šie nolikumi regulÄ“ minÄ“tā projekta skulptÅ«ru skiču konkursa (turpmāk – konkurss) mÄ“rÄ·i un uzdevumus, organizÄ“šanas kārtÄ«bu, darbu izstādÄ«šanu, konkursa publicÄ“šanu.

3. Konkursu organizÄ“ Kuršu kāpu nacionālā parka direkcija. 

Aicina māksliniekus un kuratorus pieteikt izstādes Jūrmalas pilsētas muzejā 2019. gadam!

 

Jūrmalas pilsētas muzejs aicina māksliniekus un kuratorus līdz 2017. gada 30.aprīlim pieteikt izstādes 2019. gadam.

Izstāžu Nolikums pieejams JÅ«rmalas pilsÄ“tas mājaslapas apakšsadaļā JÅ«rmalas pilsÄ“tas muzejs: http://www.jurmala.lv/lv/kultura/muzeji_un_izstazu_zales/6865-jurmalas-pilsetas-muzejs,

kā arī muzejā, Tirgoņu ielā 29, Majoros.

 

Papildus informācija: Guna Kalnača, izstāžu un ekspozīciju kuratore, guna.kalnaca@jurmala.lv, t. 29112872

  

JÅ«rmalas pilsÄ“tas muzejs, JÅ«rmalas vÄ“stures un mākslas biedrÄ«ba sadarbÄ«bā ar JÅ«rmalas pilsÄ“tas domi organizÄ“ starptautisku jÅ«ras tematikai veltÄ«tu glezniecÄ«bas biennāli “Marina’2017.”

 

image

Andrejs Ģērmanis "Bikini svētki Jūrmalā",

2015.g. Audekls, eļļa. 90x100 cm 

No Jūrmalas pilsētas muzeja mākslas krājuma

 

Izstāde notiek no 21.jÅ«lija lÄ«dz 3.septembrim, reÄ£istrācija izstādei un darbu digitālu attÄ“lu iesniegšana lÄ«dz 15.maijam, darbu oriÄ£ināli jāiesniedz lÄ«dz 7.jÅ«lijam. Darbu vÄ“rtÄ“šana notiek divās kategorijās – profesionāli mākslinieki un mākslas studenti.

 

Izstādes nolikumu skatÄ«t šeit: https://www.jurmala.lv/lv/pilseta/jaunumi_aktuali/kultura/48899-aicina-maksliniekus-piedalities-juras-tematikai-veltitaja-glezniecibas-biennale-marina2017
 

Приглашение на участие в конкурсе


В парке поместья Ильзенберг создаётся новый парк скульптур

на тему „Поместье – Любовь - Гармония“

 

Ð’ парке поместья Ильзенберг, в Литве, запланировано установить до десяти скульптур, темы которых пересекались бы с жизнью поместья, любовью и гармонией, а название парка скульптур -  „Поместье – Любовь - Гармония“. На сегодняшний день создана и установлена первая композиция скульптуры-фонтана напротив дворца – бронзовая скульптура „Дерево ангелов“ (автор К. Довидайтис). Парк частный, поэтому конкурс организуется и финансируется из частных средств.

 

Приглашаем Вас подавать предложения на установку (создание, изготовление и монтаж) скульптуры в новом парке скульптур поместья Ильзенберг, в Рокишкском районе. Парк Ильзенберг в английском стиле является объектом реестра парков, находящихся под государственной охраной, занимающий площадь около 15 га, который находится между двумя озёрами, с тремя прудами (более подробная информация www.ilzenbergas.lt/lv/). Приглашаем Вас как приехать на место, так и виртуально попутешествовать http://www.ilzenbergas.lt/turas/ .

 

Мы надеемся, что сможем найти для Вашего таланта подходящее место, поэтому высылаем Вам данное приглашение на участие в конкурсе и просим подать Ваше предложение до 28 февраля 2017 года. Условия конкурса прилагаются.

 

Владелец поместья Вайдас Баракаускас
Uzaicinājums piedalÄ«ties mākslas izstādÄ“ „Eņģeļu salidojums”

Rīgas Doma baznīcā

 

IzstādÄ“ tiek aicināti piedalÄ«ties profesionāli mākslinieki ar izstādes tematikai atbilstošiem darbiem. Darbu tehnika un izvÄ“lÄ“tie materiāli nav ierobežoti.  Izstādes norises laiks - 2017.gada 16.aprÄ«lis lÄ«dz 2017.gada 16.maijs, RÄ«gas Doma baznÄ«cas Marijas kapelā.

 

Pieteikties var sūtot aizpildītu pieteikuma anketu un Nolikumā norādīto informāciju uz e-pastu makslas.izstades@gmail.com. Pieteikumi tiks pieņemti līdz 2017.gada 10.martam.

 

Izstādes kurators - Andris Siliņš.

 

Izstādes nolikumu un pieteikuma anketu dalÄ«bai izstādÄ“ “Eņģeļu salidojums” skatÄ«t šeit:

https://failiem.lv/u/r9umtf3m#/


 E-pasts:  makslas.izstades@gmail.com

Tālr.nr. +371 29411519

 

 

 

 Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēku fasāžu apdares projektu konkurss

 

RÄ«gas pilsÄ“tas pašvaldÄ«ba izsludina atklātu projektu konkursu māksliniekiem, dizaineriem, arhitektiem par monumentālās glezniecÄ«bas mākslas darbu radÄ«šanu uz

RÄ«gas pilsÄ“tas pašvaldÄ«bas izglÄ«tÄ«bas iestāžu Ä“ku fasādÄ“m!

 

 

Konkursa objekti bÅ«s 19 RÄ«gas izglÄ«tÄ«bas iestāžu fasādes, kuras tiks renovÄ“tas:  RÄ«gas pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas iestāde “Māra” Zebiekstes ielā 1, RÄ«gas 266. pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas iestāde Pļavnieku ielā 4, RÄ«gas 259. pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas iestāde Jāņa Grestes ielā 3, RÄ«gas 270. pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas iestāde Salnas ielā 18, RÄ«gas 234. pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas iestāde Kurzemes prospektā 86C, RÄ«gas pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas iestāde “Dzirnaviņas” Tālavas gatvÄ“ 7, RÄ«gas 46. pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas iestāde Vecumnieku ielā 5A, RÄ«gas 80. pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas iestāde Garajā ielā 24, RÄ«gas pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas iestāde “KadiÄ·Ä«tis” Garajā ielā 31, RÄ«gas 154.pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas iestāde Andromedas gatvÄ“ 3, RÄ«gas 220. pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas iestāde Aglonas ielā 4A, RÄ«gas pirmsskolas iestāde “Annele” Anniņmuižas bulvārÄ« 78, RÄ«gas 261. pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas iestāde Jaunrozes ielā 12, RÄ«gas 243. pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas iestāde Saktas ielā 3A,  RÄ«gas 224.pirsmsskolas izglÄ«tÄ«bas iestāde PrÅ«šu ielā 82, RÄ«gas 197.pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas iestāde Birzes ielā 44, RÄ«gas 255.pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas iestāde AkadÄ“miÄ·a M.Keldiša ielā 5, RÄ«gas 25.vidusskola Rušonu ielā 6.

Par konkursa dalÄ«bnieku atbilstoši konkursa nolikumam var kļūt mākslinieki, dizaineri, arhitekti, kam ir attiecÄ«gas nozares profesionālā vai augstākā izglÄ«tÄ«ba. Katrs dalÄ«bnieks drÄ«kst iesniegt vairākus darbus vienam vai vairākiem objektiem. 

Projekti konkursam ir jāsniedz lÄ«dz 2017.gada 17.februārim RÄ«gas domes Īpašuma departamentā, R.Vāgnera ielā 5, RÄ«gā. Ar konkursa nolikumu var iepazÄ«ties departamenta mājas lapā www.rdid.lv 

 

KONKURSA NOLIKUMS:

http://rdid.lv/uploads/free/dokumenti/nolikums_id_ea_3.pdf

  

 

 

 

 


 

 

IespÄ“ja māksliniekiem pieteikties BrÄ“menes Domes izsludinātajā konkursā par dalÄ«bu mākslinieku rezidencÄ“ 2017.gadā uz 3 vai 5 mÄ“nešiem!

Pieteikumu termiņš ir š.g. 15.augusts.


Laikā no 2007. gada lÄ«dz 2016. gadam šo stipendiju ir saņēmušas mākslinieces - IngrÄ«da Irbe, Diāna Adamaite, Daiga KrÅ«ze, PatrÄ«cija Brekte, LÄ«ga Jukša.


Papildus informāciju, pieteikšanās nosacÄ«jumus un anketu skatÄ«t šeit: https://failiem.lv/u/m7e5c4fc

 

 


 


AICINA PIETEIKT DARBUS BALTIJAS ASAMBLEJAS IKGADÄ’JAI BALVAI!

Pieteikšanās lÄ«dz 01.06.2016.


Baltijas Asambleja (BA) - Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu sadarbÄ«bas institÅ«cija – aicina lÄ«dz šÄ« gada 1.jÅ«nijam pieteikt darbus ikgadÄ“jai BA balvai literatÅ«rā, mākslā un zinātnÄ“.

BA balva nodibināta, lai sekmÄ“tu literatÅ«ras, mākslas un zinātnes attÄ«stÄ«bu Baltijas valstÄ«s un novÄ“rtÄ“tu izcilākos sniegumus minÄ“tajās nozarÄ“s. Katras balvas apjoms ir 5000 eiro, un tās pasniegs BA sesijā šÄ« gada 27.-28.oktobrÄ« RÄ«gā.

Balvu literatÅ«rā piešÄ·ir igauniski, latviski vai lietuviski uzrakstÄ«ta romāna, lugas, dzejoļu, stāstu un apcerÄ“jumu krājuma vai tamlÄ«dzÄ«ga sacerÄ“juma autoram. Darba pirmpublicÄ“jumam jābÅ«t izdotam pÄ“dÄ“jo trÄ«s gadu laikā.

Balvu mākslā piešÄ·ir autoram vai izpildÄ«tājam par pÄ“dÄ“jo trÄ«s gadu laikā radÄ«tu mākslas darbu vai darbu ciklu tÄ“lotājmākslā, lietišÄ·ajā mākslā, mÅ«zikā, arhitektÅ«rā, teātra mākslā vai kinomākslā. To var piešÄ·irt arÄ« režisoram, solistam, aktierim, baleta māksliniekam vai izpildÄ«tājmākslinieku grupai par izcilu māksliniecisku sniegumu pÄ“dÄ“jo trÄ«s gadu laikā.

Savukārt balvu zinātnÄ“ piešÄ·ir izcila zinātniska darba vai pÄ“tÄ«jumu sÄ“rijas autoram humanitārajās, sociālajās vai dabas zinātnÄ“s, ja darbam ir starptautiska nozÄ«me, tas rada nopietnu stimulu Baltijas reÄ£ionā un publicÄ“ts pÄ“dÄ“jo trÄ«s gadu laikā.

Balvai iesniegtos literatÅ«ras, mākslas un zinātnes darbus vÄ“rtÄ“ attiecÄ«gās jomas eksperti, kuri kopā veido BA balvas žūrijas komiteju. Tās sastāvā ir deviņi cilvÄ“ki – trÄ«s no katras Baltijas valsts.

Darbus lÄ«dz ar pretendenta biogrāfiju, divām recenzijām un citiem papildu materiāliem (ja tādi ir) lÅ«dzam sÅ«tÄ«t BA Latvijas delegācijas sekretārei IngrÄ«dai Sticenko (Saeima, JÄ“kaba iela 10/12, RÄ«ga, LV-1811) lÄ«dz šÄ« gada 1.jÅ«nijam (ieskaitot). Papildu informācija, rakstot uz e-pastu Ingrida.Sticenko@saeima.lv.

BA balva ir dibināta 1994.gadā, un to ieguvuši daudzi pazÄ«stami kultÅ«ras, zinātnes un mākslas jomas darbinieki. PÄ“rn balvu literatÅ«rā ieguva latviešu rakstnieks Māris BÄ“rziņš par romānu „Svina garša”, kas vÄ“sta par liktenÄ«giem notikumiem Latvijas dzÄ«vÄ“ Otrā pasaules kara sākumā. Balvu mākslā saņēma lietuviešu diriÄ£ents Modests Pitrens (Modestas PitrÄ—nas) par radošajiem centieniem, kas stiprina Baltijas valstu kultÅ«ru mijiedarbÄ«bu, uzstājoties koncertvietās un teātros Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Savukārt balvu zinātnÄ“ piešÄ·Ä«ra Evai Klaritai Petai (Eva-Clarita Pettai) un Vello Petai (Vello Pettai) no Igaunijas par monogrāfiju “Transitional and Retrospective Justice in the Baltic States”.


PlašÄka informācija:


http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24544-aicina-pieteikt-darbus-baltijas-asamblejas-ikgadejai-balvai

 


Kilometre of Sculpture Rakvere 2 July – 24 July 2016

Kilometre of Sculpture
Rakvere
2 July – 24 July 2016

 
Curator: Anna Virtanen (FI)

Selection panel: Andreas Nilsson (SE), Anna Virtanen (FI), Teet Suur (EE), Siim Preiman (EE)

 
 
The organisers of Kilometre of Sculpture and their guest curator Anna Virtanen are pleased to announce the artists taking part in the main exhibition for 2016.
 
After discussions with artists and the selection process from our open call, the curating team led by guest curator, Anna Virtanen from Helsinki, and assisted by production manager, Siim Preiman, have arrived at a final list of 14 artists to form the main exhibition for Kilometre of Sculpture this summer in Rakvere.
 

 


Latvijas valsts budžeta finansētā programma "NVO fonds" 2016.gada projektu iesniegumu konkurss

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursu 2016.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "NVO fonds" ietvaros.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2016.gada 4.aprÄ«lis. Projektu iesniegumus var iesniegt:

  • personÄ«gi (lÄ«dz plkst. 18.00) vai pa pastu SabiedrÄ«bas integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), RÄ«gā, LV-1050 (vienā oriÄ£ināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesÄ“jā);
  • elektroniska dokumenta formā, kas parakstÄ«ts ar drošu elektronisko parakstu un laika zÄ«mogu, sÅ«tot uz e-pasta adresi: nvof@sif.gov.lv.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lÅ«dzam sÅ«tÄ«t pa e-pastu uz adresi konkursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo projektu konkursu.


Daugavpils Marko Rotko centrs izsludina pieteikšanos mākslinieku simpozijiem

 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra 2016. gada rezidenču programmas ietvaros tiek izsludināta pieteikšanās starptautiskajiem mākslinieku simpozijiem fotogrāfijā, keramikā, glezniecÄ«bā, tekstilmākslā un grafikā.

Pieteikties dalībai simpozijos var līdz 2016. gada 7. martam.

Informācija par simpozijiem un pieteikšanos pieejama šeit: http://rotkocentrs.lv/rmc/rezidences

 

 


Konkurss uz starptautisko Izmiras biennāli


Gallery Seba is pleased to announce the International Izmir Art Biennial, which will bring artists around the world and their works together on May 4-11, 2017, in Izmir, Turkey.

We will be honored to see you as a part of International Izmir Art Biennial, in which we aim to leverage the power of art to bring different cultures together and provide people with contrasting values a common ground for sharing.

For artists who want to take place in International Izmır Art Biennial with their works of visual arts, necessary documents for pre application are listed below. Pre applications must be submitted both digitally and printed. Deadline for pre application is 30 Aprıl 2016. Printed documents must have arrived to the addresses given below until this date. Following the end of the pre application period, the artists selected by the biennial committee will be provided with the terms of contract, detailed information on participation fees, shipping and other issues. The results of the selection will also be announced on our website.

 

General Director

Seba UGURTAN

 

Documents for Pre Application

E-Mail

Postal Mail

A photograph of the artist.

2 passport photos of the artist (4,5x6 cm)

3 images of artist's original artwork.

Digital images of artist's 3 original artworks: minimum 300dpi resolution, print quality, burned on a CD.

Biography: 150 words maximum, in English and Turkish if possible.

Biography (150 words maximum, in English and Turkish if possible).

Contact information: Address, phone number, e-mail, fax.

Contact information (Address, phone number, e-mail, fax).

 

 

 

Note: If you want to participate with a sponsor please include this information in your documents.

 

 

 

Contact

Seba Art Gallery

Addres: Mithatpasa Caddesi No: 464/A 35280 Asansor/Izmir/Turkey

Phone: +90 232 445 33 40 - Fax: +90 232 445 33 40

 

E-Mail: biennial@galleryseba.com Web: www.bienalizmir.org - www.galleryseba.com


Izsludina konkursu "RÄ«gas Melnā balzama'' receptÅ«ras radÄ«tāja piemiņas vietas izveidei un Alberta laukuma sakārtošanai

 

 Godinot ievÄ“rojamā rÄ«dzinieka, "RÄ«gas Melnā balzama'' receptÅ«ras autora - aptiekāra Abrahama Kunces - devumu rÄ«dziniekiem un Latvijai, AS "Latvijas balzams'' sadarbÄ«bā ar RÄ«gas domi izsludinājis atklātu A.Kunces piemiņas vietas projekta skiču konkursu. Vienlaikus arhitekti, mākslinieki, kā arÄ« mākslinieku grupas un projektÄ“šanas biroji, un mākslas nozares studenti aicināti iesniegt idejas kopÄ“jai Alberta laukuma, kur atradÄ«sies A.Kunces piemiņas vieta, attÄ«stÄ«bas koncepcijai.

 Konkursa noteikumi ir pieejami Latvijas Arhitektu savienÄ«bas un AS "Latvijas balzams" mājaslapās. Konkursa darbi ir iesniedzami lÄ«dz šÄ« gada 9.oktobrim.TrÄ«s labāko projekta skiču autori saņems naudas prÄ“mijas - 2000, 1000 un 500 eiro vÄ“rtÄ«bā.

 

 RÄ«gas Melnais balzams ir viens no pasaulÄ“ pazÄ«stamākajiem Latvijā radÄ«tajiem produktiem. Tādēļ, lai iemūžinātu šÄ« unikālā dzÄ“riena receptÅ«ras autora un vÄ“sturiskā rÄ«dzinieka Abrahama Kunces ieguldÄ«jumu, tiek izsludināts pieminekļa skiču projektu konkurss. Piemiņas vieta atradÄ«sies VecrÄ«gā, Alberta laukumā, netālu no vietas, kur bijusi Abrahama Kunces dzÄ«ves un darba vieta KalÄ“ju ielā. RÄ«gas Melnā balzama receptÅ«ra ir cieši saistÄ«ta ar RÄ«gas kultÅ«rvÄ“sturiskajām tradÄ«cijām, tādēļ Kunces piemineklis bÅ«s bÅ«tiskākā daļa no kopÄ“jās Alberta laukuma attÄ«stÄ«bas un labiekārtojuma programmas.  

 KuldÄ«gas novada pašvaldÄ«ba ir izsludinājusi Meta konkursu Ä’valda Valtera pieminekļa izveidei un uzstādÄ«šanai KuldÄ«gas vecpilsÄ“tā. 
SÄ«kāka informācija par šo konkursu:
http://www.kuldiga.lv/ieperk/public_iepirkumi.php?view=328
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.05.2015.

KuldÄ«gas novada pašvaldÄ«ba
Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, Latvija
Tālr.: +371 63322564, Fakss: +371 63341422
Mob.: +371 26317827
elina.zile@kuldiga.lv
www.kuldiga.lv

 

 


konkursu par piemiņas vietas izveidi Egonam Līvam un Olafam Gūtmanim

Izsludina konkursu

par piemiņas vietas izveidi Egonam Līvam un Olafam Gūtmanim

 

Latvijas Rakstnieku savienība izsludina atklātu metu konkursu par piemiņas vietas izveidi Egonam Līvam un Olafam Gūtmanim Liepājā.

 

Praktiskos norādÄ«jumus meta izstrādei un dalÄ«bai konkursā sniedz konkursa nolikums un konkursam sagatavotais Liepājas pilsÄ“tas BÅ«vvaldes plānošanas un arhitektÅ«ras uzdevums, kā arÄ« citi materiāli.

 

Ar nolikumu un citiem metu konkursa materiāliem interesenti var iepazÄ«ties mājaslapā www.vaards.com, kā arÄ« Latvijas Rakstnieku savienÄ«bas Liepājas birojā, Rožu 5/6-84.

 

Piemiņas vietas izveides metu konkursā aicināti piedalīties tēlnieki un arhitekti, startējot komandā (vismaz viens tēlnieks un viens arhitekts), ievērojot Nolikumā noteiktās prasības un konkursa norises termiņu.

 

Konkursa norises ilgums ir trÄ«s mÄ“neši no izsludināšanas datuma, tātad lÄ«dz 2014. gada augusta beigām. Konkursa rezultātu paziņošana paredzÄ“ta septembrÄ«, Dzejas dienu laikā, Liepājā.

 

Konkursa mērķis: mūsdienīgā telpisko, ainavisko un tēlniecisko simbolu valodā atspoguļot Egona Līva un Olafa Gūtmaņa personībām kopīgo spēku un vitalitāti, godināt sarežģīto Latvijas 20. gadsimta pieredzi un pozitīvi iedvesmot katru.

 

Abu rakstnieku, liepājnieku, vārdi saistās ar jÅ«ras tematiku literārajos darbos un radošu sadarbÄ«bu ar jÅ«ras profesiju pārstāvjiem. Viņi ir strādājuši zvejnieku kolhozā "Boļševiks" (tagadÄ“jais ZS " Kursa"), kas atrodas netālu izvÄ“lÄ“tajai piemiņas vietai, pašvaldÄ«bai piederošÄ teritorijā Vecliepājā, Zvejnieku alejas un Roņu ielas krustojumā.

 

Piemiņas vietā paredzēts uzstādīt skulptūru vai skulptūru grupu, atkarībā no ieceres - asociatīvi piesātinātu, augstvērtīgu un ilglaicīgos materiālos veidotu objektu.

 

Konkursa žūrijā aicināti Latvijas Rakstnieku savienÄ«bas pārstāvji - Jānis Jurkāns, Ä’riks Hānbergs, Sandra Vensko, Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas pārstāvji - Sandra Kalniete, Aldis Kļaviņš, GenadijsStepanovs, Liepājas pilsÄ“tas BÅ«vvaldes speciālisti - Agita Ansule, Indulis Kalns, Margarita Kaņevska, Latvijas JÅ«ras akadÄ“mijas rektors Jānis BÄ“rziņš, fotogrāfs Uldis Briedis. Par konkursu atbildÄ«gā sekretāre - arhitekte un dzejniece Gunta Šnipke.


Konkursi

Pagaidām nav aktuālu konkursu vai tie nav ievadīti.