AKTUALITĀTES LMS PROJEKTI LMS VĒSTURE LMS STRUKTŪRA LMS APAKŠSTRUKTŪRAS LMS KONGRESI LMS STATŪTI LMS BIEDRI KĀ KĻŪT PAR LMS BIEDRU? LMS BIEDRU RADOŠĀS KOPAS LMS DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS INTERNETA SAITES LMS KONTAKTI

Ziedo Latvijas Mākslinieku savienībai

KĀ KĻŪT PAR LMS BIEDRU?

 TIEK PIEŅEMTI JAUNO LMS BIEDRU PRETENDENTU DOKUMENTI

 

Par LMS biedru var kļūt ikviens profesionāls mākslinieks vai mākslas zinātnieks, kura mākslinieciskā darbība atbilst profesionālās pašpārvaldes ietvaros izvirzītajiem profesionālisma kritērijiem. Jaunus biedrus LMS uzņem ne retāk kā reizi gadā. Uzņemšanu veic LMS valdes sēdē, tās locekļiem aizklāti balsojot par katru reflektantu. Reflektants ir uzņemts Latvijas Mākslinieku savienībā, ja par viņu ir nobalsojuši puse plus 1 no ieradušos valdes locekļu skaita.

 

 

Iesniedzamie dokumenti:

 

1. rakstisks iesniegums, adresēts LMS valdei;

 

2. aizpildīta pieteikuma veidlapa;

 

3. reflektanta CV;

 

4. 2 fotogrāfijas (3 x 4 cm);

 

5. 3 LMS biedru rekomendācijas (rekomendētāji nedrīkst būt LMS valdes locekļi);

 

6. izglītības dokumenta kopija;

 

7. 10 darbu fotogrāfijas (noformētas uz A4 formāta lapas ar anotācijām);

 

8. katalogi, recenziju u.c. publikāciju kopijas.

 

 

Anketas lejupielāde:

MS Word formātā

Adobe PDF formātā

OO .sxw formātā