AKTUALITĀTES LMS PROJEKTI LMS VĒSTURE LMS STRUKTŪRA LMS APAKŠSTRUKTŪRAS LMS KONGRESI LMS STATŪTI LMS BIEDRI KĀ KĻŪT PAR LMS BIEDRU? LMS BIEDRU RADOŠĀS KOPAS LMS DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS INTERNETA SAITES LMS KONTAKTI

Ziedo Latvijas Mākslinieku savienībai

KĀ KĻŪT PAR LMS BIEDRU?

 TIEK PIEŅEMTI JAUNO LMS BIEDRU PRETENDENTU DOKUMENTI

 

Par LMS biedru var kļūt ikviens profesionāls mākslinieks vai mākslas zinātnieks, kura mākslinieciskā darbība atbilst profesionālās pašpārvaldes ietvaros izvirzītajiem profesionālisma kritērijiem. Jaunus biedrus LMS uzņem ne retāk kā reizi gadā. Uzņemšanu veic LMS valdes sēdē, tās locekļiem aizklāti balsojot par katru reflektantu. Reflektants ir uzņemts Latvijas Mākslinieku savienībā, ja par viņu ir nobalsojuši puse plus 1 no ieradušos valdes locekļu skaita.

 

 

Iesniedzamie dokumenti:

 

1. rakstisks iesniegums, adresēts LMS valdei;

 

2. aizpildīta pieteikuma veidlapa;

 

3. reflektanta CV;

 

4. 2 fotogrāfijas (3 x 4 cm);

 

5. 3 LMS biedru rekomendācijas (rekomendētāji nedrīkst būt LMS valdes locekļi);

 

6. izglītības dokumenta kopija;

 

7. 10 darbu fotogrāfijas (noformētas uz A4 formāta lapas ar anotācijām);

 

8. katalogi, recenziju u.c. publikāciju kopijas.

 

 

Anketas lejupielāde:

MS Word formātā

Adobe PDF formātā

OO .sxw formātā